അമ്മയെ പോൺസ്റ്റാർ അക്കി 2 [Darkdevil]

Posted by

അമ്മയെ പോൺസ്റ്റാർ അക്കി 2

Ammaye Pornstar Akki Part 2 | Author : Darkdevil

Previous Part | www.kambistories.com


 

ഇതിലും പേജ് കുറവാണ് അറിയാം ഞാൻ വേറെ കുറച്ചു വർകിൽ ബിസി ആണ്. ശേമിച്ച് സഹകരിക്കരണം.എൻ്റെ അദ്യ കഥയുടെ 3അം ഭാഗത്തിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതികരണം കിട്ടില്ല അത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തൽകാലം നിർത്തുവാണ്.ഇതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉടകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.പട്ടുന്നത്ര എല്ലാവരും കമൻ്റ് ചെയ്യൂ എന്നലെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരം അറിയാം പറ്റൂ,അതകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കഥ എഴുതാം.എൻ്റെ അടുത്ത കഥ സിനിമ വെച്ചാണ്.നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സിനിമയുടെ കമ്പി കഥ വേണമെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക.

 

അമ്മ: എനിക്ക് പറയാൻ എന്തോ പോലെ നീ പറയുവോ.

ആനി:ശെരി ഞാൻ പറയാം.പക്ഷെ നിനക്ക് പോൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയവോ.

അമ്മ:കളിക്കണം എത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ.

ആനി:അങ്ങനെ അല്ല…

അമ്മ:അതേണ്ടെങ്കിലും അവട്ടെ എനിക്ക് പൈസ അത്യാവശ്യം ആണ്.പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ത്യയിൽ കാണരുത് എത്ര തന്നെ.

ആനി:അതൊക്കെ ശെരി അക്കം.

ആനി മനസ്സിൽ

ആനി:അയ്യോ പാവം അവിടെ കേറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗന്ദര്യം പൊന്ന വരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ,ഇവളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ പോണെന്ന് കണ്ടറിയണം.

അമ്മ:നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്ന,വിഗ്നേശിനെ വേഗം വിളിച്ചു വരാൻ പറ.ആനി എന്നെ വിളിച്ചു.ഞാൻ വേഗം വീട്ടിൽ എത്തി

ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ…

ഞാൻ: എന്താ ആൻ്റി വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞത്.

ആനി:നിൻ്റെ അമ്മകു എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടും.

ഞാൻ:കൊള്ളവല്ലോ,താങ്ക്സ് ആൻ്റി ,എന്ത് ജോലി ആണ്

ആനി:അത് പിന്നെ…

ഞാൻ:പറ.

ആനി:പോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട്.

ഞാൻ:ഞെ…എപ്പോ ആനി അവിടെ?

ആനി:ഞാൻ അവിടെ ഒരു manager മാത്രം ആണ്.

ഞാൻ:(അമ്മയെ നോക്കി) അമ്മാക് എങ്ങനെ എന്നെ ചത്തിക്കണമെന്ന് തോനി.

ആനി:അമ്മയെ ഒന്നും പറയല്ലേ.ഇതിനൊക്കെ കാരണം…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *