കക്ഷം വടിച്ചില്ലേ..? [മായ]

Posted by

കക്ഷം വടിച്ചില്ലേ..?

Kaksham Vadichille | Author : Maya


ഞാൻ    മായ..

അണ്ണൻ        വിഷ്ണുവും          അമ്മ  ( സോറി    മമ്മി..)  റാണിയും    അടങ്ങുന്നതാണ്      ഞങ്ങളുടെ   ഫാമിലി..

അച്ഛനെ     കണ്ട    ഓർമ്മ   എനിക്കില്ല..

എന്റെ   പൊടി പ്രായത്തിൽ       അച്ഛൻ     മരണപ്പെട്ടു..

ബുദ്ധി    ഉറച്ച     പ്രായം    ആയപ്പോൾ        മനസ്സിലായി       അതൊരു       ദുർ മരണം       ആയിരുന്നു       എന്ന്..

ഭിത്തിയിൽ     തൂങ്ങുന്ന   ചില്ലിട്ട     ബ്ലാക്ക്   ആൻഡ്      വൈറ്റ്   പടത്തിൽ       കാണുന്ന       അച്ഛൻ   വളരെ   സുന്ദരൻ        ആണ്..

പഴയ കാല     നടൻ       വിൻസെന്റിന്റെ         ഛായ    ഉണ്ട്,    അച്ഛന്…,  ആ   മുഖത്തിന്റെ    തുടുപ്പും   പഴുതാര         മീശയും    എല്ലാം   ഡിറ്റോ…

എന്നാൽ       അണ്ണനെ      കണ്ടാൽ   യാതൊരു        സാമ്യവും    ഇല്ല   തന്നെ..

ഇരുപതു      മാത്രം     തികഞ്ഞ     അണ്ണന്     മുഖം     കവിഞ്ഞുള്ള    കപ്പടാ     മീശ    തീരെ     ഇണങ്ങുന്നില്ല    എന്നെനിക്ക്     തോന്നിയിട്ടുണ്ട്..

ഈ   ചെറിയ      പ്രായത്തിൽ     ഇങ്ങനെ      ഒരു   മീശ      ഞാൻ     ആരിലും    കണ്ടിട്ടില്ല…

എന്തിനാ     അണ്ണൻ    ഈ   വിധം   മീശ    കൊണ്ട്    നടക്കുന്നത്      എന്ന്    എത്ര   ആലോചിച്ചിട്ടും     മനസ്സിലായില്ല…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *