പ്രണയകാലം [വീണ]

Posted by

പ്രണയകാലം

Pranayakaalam | Author : Veena


ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിഗ്രീ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ്.. എൻ്റെ പേര് അനന്തു വീട് മലപ്പുറം ആണ്. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രീ നോക്കി ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കുറെ ക്യാമ്പസിൽ കേറി നടന്നു ഒരിടത്തും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല .. കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കുറെ പേര് വേറെ കോഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തു പഠിക്കാൻ പോയി. അവസാനം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹുർത്ത് ആയ വിഘ്നേഷ് മാത്രം സീറ്റ് ഒരിടത്തും കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു നടന്നു.

അവസാനം എനിക്കും അവനും കൂടെ ഒരു കോളജിൽ സീറ്റ് കിട്ടി. തുടക്കം ചെന്നപ്പോൾ സീനിയർമാരുടെ റാഗിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾ ആയിരുന്നു റാഗിങ് ചെയ്യുക. അവിടെ തേർഡ് ഇയർ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു.

രേഷ്മ അവളായിരുന്നു അവിടത്തെ പെൺപടകളുടെ ലീഡർ ഒരു പൂറി. അവളുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടാൽ തന്നെ അവളെ കുനിച്ചു നിർത്തി അവളുടെ കൂതിക്കി അടിക്കാൻ തോന്നും. അതുപോലെ ആയിരുന്നു അവളുടെ അവിടത്തെ പെരുമാറ്റം. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി ചിരക്കുകൾ ആയിരുന്നു. അതിൽ രേഷ്മ ചേച്ചി ഒരു ഫിഗർ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ഷൈപ്പും. എന്നും അവരുടെ കളിയാക്കൽ കേട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നു രേഷ്മ ചേച്ചിയെ വിചാരിച്ചു ഓയിൽ തേച്ചു കുട്ടനെ ഒന്ന് കുലുക്കം.

അത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുബൂതി ആയിരുന്നു. ചേച്ചിയെ വിചരിക്കുമ്പോൾ ചീറ്റി തെറിക്കും. പിന്നിട് നിവർത്തി ഇല്ലാതെ ഞാനും അവനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി. അവർ പറയുന്ന കേട്ട് അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നിട് അവർ ഞങ്ങളെ ഇര ആക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനും അവനും കൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച കോളജിൽ പോയി. ചെന്നപ്പോൾ പടിക്കൽ തന്നെ രേഷ്മ ചേച്ചിയും കൂട്ടരും നിൽക്കുന്നു. എന്നെയും അവനെയും കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പസ് ലീവ് ആണ്. സമരം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും അവർ തിരികെ പറഞ്ഞു വിട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *