അമ്മടെ മോഹം [Rahu]

Posted by

അമ്മടെ മോഹം

Ammede Moham | Author : Rahu


 

അമ്മടെ മോഹം

എന്റെ പേര് അപ്പു ഞാൻ ഒരു കുണ്ടൻ ആണ് ഇത് എന്റെ അമ്മ സുനിത ടെ കഥ ആണ് എന്റെ അച്ഛൻ രഘു ഗൾഫിൽ ആണ് നാട്ടിലോട് ഒന്നും വരാറില്ല അമ്മ നല്ല അസൽ ഒരു ചരക് ആണ് ചന്തി ആണ് മെയിൻ .ഇനി കഥയിലേക് വരാം

എന്റെ വീട്ടിൽ പണിക് വന്ന ഒരു കിളവൻ ഉണ്ടായിരിന്നു വിറക് ഒകെ മുറികാൻ അമ്മ വീട്ടിൽ ഇറുകിയ മാക്സി ആണ് വേഷം അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചന്തി വേഡ് ഒകെ നല്ല പോലെ കാണാം അയാൾ അമ്മയെ ട്യൂൺ ച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ചിരിച്ചോണ്ട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് പകുതിയും കമ്പി ആണ് പറയുന്നത് അമ്മ തേങ്ങ പൊതികാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞു മൊളെ ഈ കമ്പി പാരാ കൊള്ളില്ല അമ്മ പിന്നെ ആറു പറഞു മൊളെ എന്റെ കൈയിൽ ഒരു പാരാ ഉണ്ട് പൊത്തിച്ചാൽ വെള്ളം വേറെ വരും ആണോ അത് എങനെ അത് മൊളെ നല്ല തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ പാരാ അത് കണ്ട പൊഗും

എക്കിൾ എന്നിക് അത് ഒന്നും കാണാമം മോൾ പോയി വേറെ ഒരു തേങ്ങ എടത്തൊണ്ട അമ്മ പോയി വേറെ ഒരു തേങ്ങ കൊണ്ട് വനു ഞൻ മുകളിൽ ഇരുന്ന കാണുന്നത്‌ .ധാ തേങ്ങ അമ്മ എടത്തൊണ്ട വനു മോൾ ഇവിടെ കുത്തി ഇരുന്നു പൊതിക് അപ്പോ പാരാ പോഗി വരും അമ്മ അയാളുടെ തുട് മുന്നിൽ കുത്തി ഇരുന്നു തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ തുടങി അയാൾ പെടുന്ന കൈലി ഊരി മാറ്റി ജെറ്റി ഊരി പിറന്നപടി നിന്നു അമ്മക് കാണാൻ പറ്റും അയാൾ ഡ്രസ്സ് ഉരുന്നത് പക്ഷെ അമ്മ തേങ്ങ പൊതികുവായിരുന്നു അയാൾ ഡി ഇത് വച്ച ഞാൻ പൊതികമ്മ

അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 7 ഇഞ്ച് കരിം കുണ്ണ കിടന്നു ആടുന്നു അയാൾ പെടുന്ന അമ്മടെ മുഖം പിടിച്ച അടിപിച്ച വായിൽ കുണ്ണ കേറ്റി അടിക്കാൻ തുടങി അമ്മ ഫസ്റ്റ് മാറാൻ നോക്കി പിന്നെ അമ്മ അയാൾക് നല്ല പോളേ ഊമ്പി കൊടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *