യാത്രയിൽ ഒരു റൊമാൻസ് 4 [സിമ്രാൻ]

Posted by

യാത്രയിൽ ഒരു റൊമാൻസ് 4

Yaathrayil Oru Romance Part 4 | Author : Simran

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

” നായർ     സാബ്   കെട്ടുന്ന    പെണ്ണ്    സുകൃതം    ചെയ്തവൾ     ആയിരിക്കും.. ”

എന്റെ      അസാധരണ    വലിപ്പമുള്ള             കുണ്ണ   കയ്യിൽ   വച്ച്            രേഖ       കൊതി       പറഞ്ഞു

എനിക്ക്       അതിൽ    അഭിമാനം     തോന്നി

”   ആഗ്ര      അടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്…. ”

അര     സമ്മതത്തോടെ      എന്റെ   ഗുലാനെ       തിരികെ     തന്ന്    രേഖ    മൊഴിഞ്ഞു

”   ഇറങ്ങുന്നത്       വരെയെങ്കിലും    മറ്റുള്ളവരുടെ       കണ്ണിൽ     ഭാര്യാ  ഭർത്താക്കന്മാരെ        പോലെ    തോന്നിക്കണം  ”

രേഖയുടെ      ആഗഹം    വീണ്ടും    ഞാൻ      ഓർത്തെടുത്തു..

ആഗ്ര     സേറ്റഷനിൽ   വണ്ടി   നിർത്തി..

രേഖയുടെ       എതിരെ    ലോവർ   ബർത്തിൽ       ഒരു    സർദാർജി     ആയിരുന്നു

ചുരുക്കം     സമയം     കൊണ്ട്    ഒരിക്കലും      ഇല്ലാത്ത      പോലെ     അടുപ്പം          സഹയാത്രികയോട്     ഉണ്ടാക്കി      എടുത്തതിൽ     എനിക്ക്    സന്തോഷം     തോന്നി

ഇടയ്ക്ക്       എപ്പോഴോ    ഞാൻ     ഉറക്കത്തിലേക്ക്       വഴുതി      വീണു…

നല്ല      ഉറക്കത്തിൽ   ആയ           നേരം     എന്നെ      ആരോ        തട്ടി   വിളിക്കുന്നതായി         തോന്നി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *