കക്ഷം വടിച്ചില്ലേ..? 3 [മായ]

Posted by

കക്ഷം വടിച്ചില്ലേ..? 3

Kaksham Vadichille Part 3 | Author : Maya

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

”  ഷേവ്      ചെയ്യാൻ       നേരോണ്ടോ… ?”

എന്നെ       ഒന്ന്     കോളേജിൽ    ഡ്രോപ്പ്       ചെയ്യാമോ…?

എന്ന്        ഞാൻ    ചോദിച്ചപ്പോൾ     വിഷ്ണു      ഏട്ടൻ     വിളിച്ചു      ചോദിച്ചു…

”  ഷേവ്      ചെയ്തില്ലേലും     വേണ്ടില്ല…   തുമ്പൊന്ന്        വെട്ടിയാൽ         മതി… ”

അത്       കേട്ട്     വിഷ്ണു      ഏട്ടന്റെ         ഒരു      ആഭാസ ചിരി   എനിക്ക്         ഇവിടുന്നും       കാണാൻ      കഴിഞ്ഞു

ഏട്ടൻ        ഏതാണ്ട്      പറഞ്ഞത്     കേട്ട്         അമ്മയും       ചിരിയിൽ      പങ്കാളിയായി..

അവർ         ഇരുവരുടേയും     ശരീര ഭാഷ       കണ്ടാൽ       അറിയാം.. അവർ       പരസ്പരം        പങ്ക് വച്ചത്   ആഭാസത്തരം        ആണ്… എന്ന്…. !

” തുമ്പ്        വെട്ടണമെങ്കിൽ        അങ്ങ്        പൊന്നാനി      വരെ     പോകേണ്ടേ…? ”

എന്റെ         അരികിൽ      എത്തിയപ്പോൾ       പതിഞ്ഞ      ശബ്ദത്തിൽ        ഏട്ടൻ      എന്നോട്     ചോദിച്ചു….,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *