വയ്ക്കോൽ പുരയിലെ കളി [Jini Soman]

Posted by

വയ്ക്കോൽ പുരയിലെ കളി

Vaikol Purayile Kali | Author : Jini Soman


എന്റെ പേര് ഹിജു ദേവദാസ്. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ആണ് വളർന്നത് …എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം.ആറടി ഉയരം വെളുത്ത നിറം സ്ലിം ആണ്..എനിക്ക് 22 വയസ്സ് ഉണ്ട്.എന്നാൽ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പക്വത ഉള്ളത് കൊണ്ട്…

എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ലഭിച്ചു…ഞാൻ ഒരു അനാഥൻ ആണ്… ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച ത് കൊണ്ട് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല…പ്രായപൂർത്തി ആയതു കൊണ്ട്.ആശ്രമത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാതെ വന്നു അപ്പോൾ ഗുരു എനിക്ക് ഒരു യോഗ സെന്റർ ഇട്ടു തന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു മുറിയും സെറ്റ് ചെയ്തു തന്നു.

.ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു യോഗ ട്രൈനെർ ആണ്… എന്റെ ട്രൈനിങ്ങ് സെന്ററിൽ പുറമെ നിന്നും ഒരുപാട് പേർ പല പ്രായത്തിലുള്ളവർ ട്രെനിങ് ചെയ്യാൻ വരുമായിരുന്നു…

അങ്ങനെ യാണ് ഞാൻ നീതുവിനെ പരിജയ പെട്ടത്.23 വയസ്സ് ഉണ്ട് വട്ടമുഖം വെളുത്ത തടിച്ച സുന്ദരി കുട്ടി…….അവളുടെ വീട് തൃശ്ശൂർ ആണ് .അവൾ അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു അവസാന വർഷം ഡിഗ്രീ പഠിക്കുകയായിന്നുന്നു…. അവൾ തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി യോഗ പഠിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു…. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദിവസനയുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകൾ… ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാക്കി…. എന്റെ എല്ലാം കാര്യം അറിയാം എന്നിട്ടും അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു…

ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം അവളുടെ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞു…അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു പോയി അവൾക്ക് അമ്മ യും ചാച്ചനും ചിറ്റയും ആണ് ഉള്ളത് . ആദ്യം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എങ്കിലും…. അവൾ പിന്മാറില്ല എന്നു മനസിലാക്കിയ അവരുടെ വീട്ടുകാർ അതികം ആർഭാടം ഒന്നും കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തിതന്നു..

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് അവളുടെ വീട്…..അവൾക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഓരോരുത്തരെ ആയി പരിചയപെട്ടു…അവളുടെ അമ്മ സരസ്വതി 45 വയസ്സ് ഒരു സാധു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു…ഞങ്ങളെ അമ്മ ആവോളം നന്നായി വിരുന്നൂ ട്ടി…. അവളുടെ വീട്ടുകാർ വീടിന് ചേന്ന് ഒരു വലിയ പറമ്പിൽ…ഫാം ഹൌസ് നടത്തുക യാണ്… അവിടെ ഒരുപാട് പശു ആട് കോഴി താറാവ് മുതലായ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *