ഒരു ത്രീവേ പ്രണയകഥ [John]

Posted by

ഒരു ത്രീവേ പ്രണയകഥ

Oru threeway pranaya kadha | Author : John


ഹലോ നമസ്കാരം സലാം ഇത് എന്റെ കഥയാണ് 90% നടന്ന കഥയും 10% ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടക്കിയതാണ്. അക്ഷര തെറ്റുകൾ കാണും അത് ഷെമിച്ചേക്കണേ.

ഞാൻ ഹരിദാസ്(പരഞ്ചൻ പേര് ആണ് എന്ന അറിയാം.എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ആണ്). ഹരി എന്ന വീട്ടിൽ വിളിക്കും.എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ശ്രീനന്ദന. എന്റെ അച്ഛന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാന്നെകിൽ എനിക്ക് പ്രേതെകിച്ചു ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല. ഞാൻ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആയ സമയം എന്റെ അമ്മയും കളഞ്ഞ അയാൾ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി നാട് വിട്ടു. ശിവപ്രസാദോ ഹരിപ്രസാദോ എന്തോ ആൻ പേര് ഞാൻ പിന്നെ അനേഷിക്കാനും പോയിട്ടില്ല.

എനിക്ക് ഇപ്പൊ 25 വയസ് ആയി. പ്ലസ് 2 വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ പ്ലസ് 2 വിനു പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ‘അമ്മ മരിക്കുന്നത് . അതുവരെ ‘അമ്മ വീട് പണിക് പോയി കിട്ടുന്ന വളരെ ചെറിയ വരുമാനനത്തിൽ ആണേ ജീവിച്ചു പോന്നത്.

‘അമ്മ മരിച്ച പിന്നെ ഒരു നേരത്തിനുള്ള ഭക്ഷണത്തിനു വകയിയില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നു.

അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോളാണ് കാർലോസ് മുതലാളിയെ കണ്ടു മുട്ടുന്നത്.

പുള്ളിക് എന്തോ തോന്നി എന്നെ പുള്ളിയ്ടെ തടിമിലിൽ ജോലി തന്നു.

കാർലോസ് മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ 5 വർഷം മുൻപേ മരിച്ചു പോയി .

ആ കല്യാണത്തിൽ അയാളത് കുട്ടികൾ ആരും ജനിച്ചില്ല.

എനിക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൺക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മിലിലെ കണക്‌പിള്ള ആയി നിയമിച്ചു.

എന്റെ സത്യസന്ധതയും ആത്മാര്തടയും കണ്ടുകൊണ്ടു ആണ് എന്ന തോന്നു എന്നെ പുളിയുടേ വലം കായി ആയി മാറി ഞാൻ.

ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കൂടി മൂന്ന് വർഷം കരിഞ്ഞപ്പോൾ. കാർലോസ് മുതലാളിയും മരിച്ചു. പുള്ളിയുടെ വില്ല് പത്രം പ്രകാരം അയാളുടെ മുഴുവൻ പ്രോപ്പർട്ടികളും എന്റെ പേരിലായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *