ബിരിയാണി 3 [നിരോഷ]

Posted by

ബിരിയാണി 3

Biriyani Part 3 | Author : Nirosha

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

അജ്ഞാത        യുവാവിന്റെ    കുഞ്ഞ്         മാലിനി   വർമ്മയുടെ       ഉദരത്തിൽ         വളരുന്നത്          വീട്ടുകാർ         സ്വാഭാവികമായും      ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല..

മാനക്കേട്         ഓർത്ത്      അതിനെ        നശിപ്പിക്കാൻ        നിരന്തരം         വീട്ടുകാരിൽ        നിന്നും    ഉണ്ടായ         സമ്മർദ്ദം       മാലിനിയുടെ         മുന്നിൽ      വിലപ്പോയില്ല..

വീട്ടുകാരും         വേണ്ടപ്പെട്ടവരും    അത് കൊണ്ട്        തന്നെ       മറ്റ്     മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്           ചിന്തിക്കാൻ         തുടങ്ങി…

ഒടുവിൽ        അവർ     ഒരു      കാര്യം       തീരുമാനിച്ചുറച്ചു…,

കാര്യം        അറിയാവുന്ന       ഒരാളെ        ചെല്ലും     ചെലവും     നല്കി         വിലക്കെടുക്കുക…. !

അങ്ങനെ          രാമൻകുട്ടി      നായരിൽ        ഒരു         ഭർത്താവുദ്യോഗസ്ഥനെ         കണ്ടെത്തി…

മാലിനി        വർമ്മ       എന്ന   അസാമാന്യ       സുന്ദരിക്ക്         പൂർണ തോതിൽ        ഇണങ്ങുന്നവൻ        അല്ലെങ്കിലും           ഒറ്റയടിക്ക്                  ” ശ്ശേ ”     എന്ന്         ആരും    പറയില്ല…..

പുറത്ത്        പറയാൻ   തക്ക    പഠിപ്പും       വിവരവും        ഒന്നും   ഇല്ലെങ്കിലും         കാണാൻ      സുമുഖൻ         ആയിരുന്നു,   രാമൻകുട്ടി…

കാഴ്ചയിൽ    മീശ     ഇല്ലാത്തത്     കണ്ടാൽ         എന്തോ        ഒരു    അശ്ലീല       ചുവ      തോന്നിക്കും      എന്ന്          തോന്നിക്കുന്നത്        കൊണ്ടാവും,    മുതിർന്ന       ആള്   നൈസായി         രാമൻകുട്ടിയോട്       പറഞ്ഞു,

”   രാമൻകുട്ടിക്ക്        മീശയാ   ഇണങ്ങുക..”

(നാട്ടിൽ      “തിന്നാൻ ”   നടക്കുന്ന     പിള്ളേരെ        പെട്ടെന്ന്      തിരിച്ചറിയാൻ        മീശ    വടിക്കുന്ന    സ്വഭാവം        വ്യാപകമായിരുന്നു…)

വസ്തു     ബ്രോക്കർ      ആയി     തുടങ്ങി        കല്യാണേ  ബ്രോക്കർ   എന്ന         പോസ്റ്റിൽ         എത്തി    നില്ക്കയാണ്          രാമൻകുട്ടി…

ആ         പണി   കയോടെ     നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ        മേലെ       നിന്നുള്ള         ആജ്ഞ     രാമൻകുട്ടി     ശിരസാ വഹിച്ചു…

എന്നാൽ         ഇനിയുള്ള       കാലം     ” ഐശ്വര്യാ     റായി ” യെ    മനം        കുളുർക്കെ         ഭോഗിച്ച്       കുണ്ണയുടെ         വെട്ടൽ       മാറ്റാമെന്നുള്ള         മോഹം     അതിേ  മോഹമായി……

റിക്കാർഡിൽ         മാത്രമാണ്       രാമൻ കുട്ടി       മാലിനി വർമ്മയുടെ      ഭർത്താവ്….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *