യക്ഷി 7 [താർക്ഷ്യൻ]

Posted by

യക്ഷി 7

Yakshi Part 7 | Author : Tarkshyan

Previous Part | www.kambistories.com


[ കുറച്ച് കാലം കാണാതായപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് സങ്കടവാണം വിട്ടവരും, “അവൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഊമ്പൻ”.. എന്ന് പറഞ്ഞ് കുണ്ണതാളം അടിച്ചവരും, “താർക്ഷ്യൻ മൈരൻ ചത്ത്.. ചത്ത്”.. എന്ന് പറഞ്ഞ് പടി അടച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ബലിയിട്ടവരുമായ എന്റെ സ്വന്തം വായനക്കാരെ…🥹 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആദരാഞ്ജലികൾ..🥰 പണി ഇല്ലാതെ ഊമ്പി നടന്ന കാലത്ത് രസത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിത്തുടങ്ങിയതാണ്. കാലം മാറി കഥ മാറി. ഒപ്പം സമയവും ഇല്ലാണ്ടായി…😪 അതാണ് ഗ്യാപ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇനി.. ഇതുപോലെ ഗ്യാപ് വരാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാം..😜 എന്തായാലും കഥ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വാണ ശാപം ഏറ്റ് വാങ്ങി ഏതെങ്കിലും ചരക്ക് ആന്റിയുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് അകാല മൃത്യു അടയാതെയിരിക്കാൻ…😋 കഥയെ ഒരു വഴിക്ക് ആക്കിയിട്ടേ മാധവൻ  ഈ ചേക്ക് വിട്ടു പോവുകയുള്ളു എന്ന് അറിയിക്കുന്നു…😘 ]

സ്നേഹത്തോടെ,

-താർക്ഷ്യൻ😈


 

“ഓഹ്… പറിക്കാനായിട്ട് എന്നാ മടുപ്പാ”…

സ്‌കൂളിലേക്ക് ബാഗും തൂക്കി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരു ‘ആൽമഗതാഗതം’ വിട്ടു… രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മാലിനിയാന്റിയെയും നിലീനെയും മാറി മാറി അടി ആയിരുന്നല്ലോ. ബോണസ് ആയിട്ട് ആന്റിടെ മകളെയും. നാല് പേരും കൂടെ എന്റെ ശുക്ല സഞ്ചി വറ്റിച്ചെടുക്കുവാരുന്നു..! ഏഹ് നാലോ..! മൂന്ന് പേരല്ലേ..!? ആഹ് ആന്റിയെ വേണേൽ രണ്ടായി കൂട്ടാം. ഈ പ്രായത്തിലും എന്നാ ഒരു ഇതാ… സത്യനങ്കിൾ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ മൂന്നിനും വയറ്റിൽ ഒണ്ടായേനേ… പെട്ടന്ന് ഒരു വെള്ളിടി എന്റെ തലയിൽ വെട്ടി ! മൈര് യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെയാണ് മൂന്നിനേം എടുത്തിട്ട് ഊക്കിയത്. ആന്റി പോട്ടെ.. പ്രസവം മിക്കവാറും നിർത്തിക്കാണും. എന്നാൽ മറ്റേതു രണ്ടും തീപിടിച്ച പ്രായം ആണ്. തൊടയേൽ പാൽ ഉറ്റിയാൽ വയറ്റിൽ ഒണ്ടാകുന്ന പ്രായം. ഭയത്താൽ എന്റെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *