പ്രതിവിധി 2 [വലിച്ചു നീട്ടിയത്] [Jacob Cheriyan]

പ്രതിവിധി [വലിച്ചു നീട്ടിയത്] 2 Prathividhi Part 2 | Author : Joby Cheriyan |
Previous part   ഞാനും അമ്മയും ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന്..അമ്മ
ആദ്യമേ അകത്തേക്ക് കേറി പോയി..ഞാൻ വണ്ടി വെച്ച് പിന്നാലെയും ….അച്ചു നല്ല
ഉറക്കത്തിലാണ്..അഞ്ചു അടുക്കളയിലും.. ഞാൻ പോയി കുളിക്കാൻ കേറി നോക്കിയപ്പോ
ബാത്ത്റൂമിൽ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ അഞ്ഞുടെ ഒരു മാക്സി കിടക്കുന്ന കണ്ട്. അഞ്ചു ഇന്നലെ
ഇട്ടതാ.. ഞാൻ ചുമ്മാ അതിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗം […]

Continue reading

പ്രതിവിധി 2 [വലിച്ചു നീട്ടിയത്] [Jacob Cheriyan]

പ്രതിവിധി [വലിച്ചു നീട്ടിയത്] 2 Prathividhi Part 2 | Author : Joby Cheriyan | Previous part   ഞാനും അമ്മയും ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന്..അമ്മ ആദ്യമേ അകത്തേക്ക് കേറി പോയി..ഞാൻ വണ്ടി വെച്ച് പിന്നാലെയും ….അച്ചു നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്..അഞ്ചു അടുക്കളയിലും.. ഞാൻ പോയി കുളിക്കാൻ കേറി നോക്കിയപ്പോ ബാത്ത്റൂമിൽ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ അഞ്ഞുടെ ഒരു മാക്സി കിടക്കുന്ന കണ്ട്. അഞ്ചു ഇന്നലെ ഇട്ടതാ.. ഞാൻ ചുമ്മാ അതിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗം […]

Continue reading

സൃഷ്ടാവ് [iraH]

സൃഷ്ടാവ് Srishttavu | Author : iraH ഏതോ ശബ്ദം കേട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു ത്തെട്ടി
ഉണർന്നത്. കയ്യിലെ വാച്ചിൽ വിരലമർത്തി നോക്കി. സമയം 5.45 ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 14 എന്റെ
ജന്മദിനം.അരികിൽ അവളില്ല. തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന മോനെ അടുത്തു കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു
നാലു കൊല്ലമായിട്ടെ ഉള്ളു ഞാനീ ദിവസം ഓർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാലു
എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനു ശേഷം. …………………. വാസർപാടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക്
വന്നപ്പോഴേക്കും ലോക്കൽ ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാധാ സാർ […]

Continue reading

സൃഷ്ടാവ് [iraH]

സൃഷ്ടാവ് Srishttavu | Author : iraH ഏതോ ശബ്ദം കേട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു ത്തെട്ടി ഉണർന്നത്. കയ്യിലെ വാച്ചിൽ വിരലമർത്തി നോക്കി. സമയം 5.45 ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 14 എന്റെ ജന്മദിനം.അരികിൽ അവളില്ല. തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന മോനെ അടുത്തു കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു നാലു കൊല്ലമായിട്ടെ ഉള്ളു ഞാനീ ദിവസം ഓർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാലു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനു ശേഷം. …………………. വാസർപാടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ലോക്കൽ ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാധാ സാർ […]

Continue reading

ഒരു സമയ യാത്ര [സുർമിനേറ്റർ]

*ഒരു സമയ യാത്ര (ടൈം ട്രാവൽ )* Oru Samaya Yaathra (Time Travel) | Author : Surminator   എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ആ ദുസ്വപ്നം അന്ന് രാത്രിയും അവന്റെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തിയിരുന്നു ഏറെ നാളായി താൻ ഇതേ സ്വപ്നം തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്?. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദുസ്വപ്നം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അത് എങ്കിലും ആ സ്വപ്നം അവന്റെ ജീവിതത്തെയും അവനെയും വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. (അതെ അവന്റെ നഷ്ട്ടപെട്ട കഴിഞ്ഞകാലം അവന്റെ കോളേജ് ലൈഫ്. […]

Continue reading

ഒരു സമയ യാത്ര [സുർമിനേറ്റർ]

*ഒരു സമയ യാത്ര (ടൈം ട്രാവൽ )* Oru Samaya Yaathra (Time Travel) | Author :
Surminator   എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ആ ദുസ്വപ്നം അന്ന് രാത്രിയും അവന്റെ ഉറക്കത്തെ
കെടുത്തിയിരുന്നു ഏറെ നാളായി താൻ ഇതേ സ്വപ്നം തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്?. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദുസ്വപ്നം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അത്
എങ്കിലും ആ സ്വപ്നം അവന്റെ ജീവിതത്തെയും അവനെയും വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. (അതെ
അവന്റെ നഷ്ട്ടപെട്ട കഴിഞ്ഞകാലം അവന്റെ കോളേജ് ലൈഫ്. […]

Continue reading

‌പുണ്യനിയോഗം [Joshua Carlton]

‌പുണ്യനിയോഗം Punyaniyogam | Author : Joshua Carlton   ഞാൻ Joshua Carlton, in a tranz, ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത്  വാർഡ് 22 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു, വീടിനു പുറത്തു ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, പ്രാന്ത് പിച്ചപ്പോൾ എഴുതി നോക്കിയതാ ഒരു ട്രാൻസ് pole. ഇതിൽ കുറച്ചു സത്യവും കൂടുതൽ ഫാന്റസിയുമാണ്, ഇതിനെ ഏതു ക്യാറ്റഗറിയില്ല ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക, അപ്പൊ തുടങ്ങുകയാണ് my first story ever…..!! ചുറ്റും ഉള്ള പല അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ദാമ്പത്യം […]

Continue reading

‌പുണ്യനിയോഗം [Joshua Carlton]

‌പുണ്യനിയോഗം Punyaniyogam | Author : Joshua Carlton   ഞാൻ Joshua Carlton, in a
tranz, ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത്  വാർഡ് 22 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു, വീടിനു പുറത്തു ഇറങ്ങാൻ
പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, പ്രാന്ത് പിച്ചപ്പോൾ എഴുതി നോക്കിയതാ ഒരു ട്രാൻസ് pole. ഇതിൽ
കുറച്ചു സത്യവും കൂടുതൽ ഫാന്റസിയുമാണ്, ഇതിനെ ഏതു ക്യാറ്റഗറിയില്ല ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുക, അപ്പൊ തുടങ്ങുകയാണ് my first story ever…..!! ചുറ്റും ഉള്ള പല അടുത്ത
സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ദാമ്പത്യം […]

Continue reading

തെമ്മാടികൾ [NJG]

തെമ്മാടികൾ  Temmadikal | Author : NJG “മമ്മി ?” നിലത്തിനടിയിലുള്ള ശ്മശാനത്തിൽ
അവർ എന്തുചെയ്യുന്നു?                                        അമ്മെ ,  മണ്ണിനടിയിൽ
?  “ജസ്റ്റ്  lay there ?”. ” ” lie there ” “lie there ? ” അവർ അത് മാത്രേ
ചെയ്യുന്നൊള്ളോ?        […]

Continue reading

തെമ്മാടികൾ [NJG]

തെമ്മാടികൾ  Temmadikal | Author : NJG “മമ്മി ?” നിലത്തിനടിയിലുള്ള ശ്മശാനത്തിൽ അവർ എന്തുചെയ്യുന്നു?                                        അമ്മെ ,  മണ്ണിനടിയിൽ ?  “ജസ്റ്റ്  lay there ?”. ” ” lie there ” “lie there ? ” അവർ അത് മാത്രേ ചെയ്യുന്നൊള്ളോ?        […]

Continue reading