കാമലോകത്തിലെ പുതിയ അതിഥികൾ [ആയിഷ]

കാമലോകത്തിലെ പുതിയ അതിഥികൾ Kaamalokathinte Puthiya Athidhikal | Author : Aayisha Tags : നീണ്ട ഇടവേള ക്ക് ശേഷം ഇന്ദു ചൂടൻ തിരിച്ചു വന്നപോലെ ചില കഥകൾ പറയാനും ചില കഥകൾ നിർത്തിയിടത്തു നിന്നു എഴുതി മുഴുവൻ ആക്കാനും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ക് പോലെ കഥകൾ എഴുതാൻ പറ്റാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു.എനിക്കും എന്റെ കഥകൾക്കും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നു അറിയാം. അതൊക്കെ തീർത്തു എഴുതി നിർത്തിയത് എല്ലാം മുഴുവൻ ആകും. വളരെ […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 5 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 5 Rathrikalum Pakalukalum Part 5 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   വീണ്ടും തകർന്നു അടിഞ്ഞ ഭാഗ്യത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്റെ ഒരു വിഫല ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഒരുവിധം ആർക്കും ഇഷ്ടം ആയില്ല എന്നു എനിക്ക് കമന്റ്‌ കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ ആയി. എല്ലാവരോടും കഥാ ഗതി വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ എന്റെ കഴിവതും ശ്രെമിക്കാം. […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 5 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 5 Rathrikalum Pakalukalum Part 5 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   വീണ്ടും തകർന്നു അടിഞ്ഞ ഭാഗ്യത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്റെ ഒരു വിഫല ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഒരുവിധം ആർക്കും ഇഷ്ടം ആയില്ല എന്നു എനിക്ക് കമന്റ്‌ കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ ആയി. എല്ലാവരോടും കഥാ ഗതി വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ എന്റെ കഴിവതും ശ്രെമിക്കാം. […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 4 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 4 Rathrikalum Pakalukalum Part 4 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഒരുവിധം ആർക്കും ഇഷ്ടം ആയില്ല എന്നു എനിക്ക് കമന്റ്‌ കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ ആയി. എല്ലാവരോടും കഥാ ഗതി വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ എന്റെ കഴിവതും ശ്രെമിക്കാം. കഥയുടെ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 3 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 3 Rathrikalum Pakalukalum Part 3 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ആദ്യ രണ്ടു പാർട്ടിനും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഇന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പാർട്ടിനും അതെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആയിഷ.കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിർത്തിയ ഇടത്തു നിന്നും തുടരുന്നു. മാർവിൽ വീണ കണങ്ങൾ നിന്നൈ മീണ്ടും അർപ്പുതമാക്കിയതേ കണ്മണിയെ. നിലാവും രാവും മാഞ്ഞു ശൈത്യവും ഉഷ്ണവും മാഞ്ഞു […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 3 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 3 Rathrikalum Pakalukalum Part 3 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ആദ്യ രണ്ടു പാർട്ടിനും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഇന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പാർട്ടിനും അതെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആയിഷ.കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിർത്തിയ ഇടത്തു നിന്നും തുടരുന്നു. മാർവിൽ വീണ കണങ്ങൾ നിന്നൈ മീണ്ടും അർപ്പുതമാക്കിയതേ കണ്മണിയെ. നിലാവും രാവും മാഞ്ഞു ശൈത്യവും ഉഷ്ണവും മാഞ്ഞു […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 2 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 2 Rathrikalum Pakalukalum Part 2 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   രാത്രികളും പകലുകളും എന്ന എന്റെ കൊച്ചു പരിശ്രത്തിനു ലഭിച്ച പിന്തുണക്കു നന്ദി.ആദ്യ ഭാഗ്യത്തിന് ലഭിച്ച പിന്തുണ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആയിഷ. ബീച്ചിൽ പോവുമ്പോ ഉളിൽ ഇടാം അല്ലെ ഡാ. ആഹ് അനു നന്നായിരിക്കും നല്ല കംഫേർട് ആയിരിക്കും. അശ്വിൻ ഒന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്തു കൊടുത്തു അനുവിന് […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും 2 [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും 2 Rathrikalum Pakalukalum Part 2 | Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   രാത്രികളും പകലുകളും എന്ന എന്റെ കൊച്ചു പരിശ്രത്തിനു ലഭിച്ച പിന്തുണക്കു നന്ദി.ആദ്യ ഭാഗ്യത്തിന് ലഭിച്ച പിന്തുണ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആയിഷ. ബീച്ചിൽ പോവുമ്പോ ഉളിൽ ഇടാം അല്ലെ ഡാ. ആഹ് അനു നന്നായിരിക്കും നല്ല കംഫേർട് ആയിരിക്കും. അശ്വിൻ ഒന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്തു കൊടുത്തു അനുവിന് […]

Continue reading

രാത്രികളും പകലുകളും [ആയിഷ]

രാത്രികളും പകലുകളും Rathrikalum Pakalukalum | Author : Aayisha രാവുകൾ മാഞ്ഞുപോയ് ശിശിരങ്ങൾ മറഞ്ഞുപോയ് കാലമേ നിന്നിലാലിയുന്ന കിനാക്കൾ മാത്രം ബാക്കിയായ്. ഇത് എന്റെ ചെറിയ ഒരു കഥസംഹാരം ശ്രമമാണ്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെകിൽ തുടർന്നും എഴുതും.   ഇത് അവളുടെ കഥ ആണ് അനുഷ. അനുഷ എന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തു കാരിയെ കേന്ത്രീകരിച്ചു ആണ് കഥ. അനുഷ പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കി ആയിരുന്നു. അവൾ അത്യാവശ്യം സമ്പത്തും പെരുമയും ഉള്ള വീട്ടിൽ ആണ് ജനിച്ചു […]

Continue reading

ചെന്നൈ ജീവിതം 2 [Aayisha]

ചെന്നൈ ജീവിതം 2 Chennai jeevitham part 2 / Author : Aayisha [ Previous Part ] [ www.kabmbistories.com ]   ഇത് എന്റെ കൃതിയായ ചെന്നൈ ജീവിതം എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണ്. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഒരുപാടു സജഷൻസ് ഉം കണ്ടു. മുൻപ് കഥ എഴുതി പരിചയം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പോരായ്മ ആയി കണക്കാക്കി ക്ഷണിമിക്കണമെന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എഴുത്തിന്റെ നാഥന്മാർ ആയ മണ്ടൻരാജയെയും […]

Continue reading