ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 6 [Sagar Kottappuram] [Climax]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 6 Deepuvinte Valechi Part 6 | Author : Sagar Kottappuram
| Previous Part   രതിസുഖം എന്താണെന്നു വല്യേച്ചിയും ഞാനും ശരിക്കു അറിഞ്ഞു
തുടങ്ങിയ നാളുകൾ ആയിരുന്നത് . പക്ഷെ പൂർണമായും അവളെ ഭോഗിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വല്പ
ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു . അതിനിടക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ചെറുകിട
കലാപരിപാടികൾ തുടർന്ന് പോന്നിരുന്നു .തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ രാജി എന്റെ അടുത്തേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്കോ ചെല്ലും . കൂടുതലും […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 6 [Sagar Kottappuram] [Climax]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 6 Deepuvinte Valechi Part 6 | Author : Sagar Kottappuram | Previous Part   രതിസുഖം എന്താണെന്നു വല്യേച്ചിയും ഞാനും ശരിക്കു അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ നാളുകൾ ആയിരുന്നത് . പക്ഷെ പൂർണമായും അവളെ ഭോഗിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വല്പ ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു . അതിനിടക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ചെറുകിട കലാപരിപാടികൾ തുടർന്ന് പോന്നിരുന്നു .തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ രാജി എന്റെ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്കോ ചെല്ലും . കൂടുതലും […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 5 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 5 Deepuvinte Valechi Part 5 | Author : Sagar Kottappuram
Previous Part “രാജി…എടി..രാജി…” അടിയിൽ നിന്നും വല്യമ്മയുടെ വിളി എത്തിയതും ഞാൻ
ഒന്ന് ഞെട്ടി . അതോടെ നല്ല സുഖത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ പൂറു നക്കി തേൻ കുടിച്ചിരുന്ന എന്റെ
ഉള്ളൊന്നു പിടഞ്ഞു . പക്ഷെ രാജിക്കു വല്യ മനം മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു
.ഒന്നുയരാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ മുടികുത്തിൽ പിടിച്ചു അവള് എന്റെ മുഖം പൂവിലേക്ക് തന്നെ
ചേർത്ത് പിടിച്ചു […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 5 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 5 Deepuvinte Valechi Part 5 | Author : Sagar Kottappuram Previous Part “രാജി…എടി..രാജി…” അടിയിൽ നിന്നും വല്യമ്മയുടെ വിളി എത്തിയതും ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി . അതോടെ നല്ല സുഖത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ പൂറു നക്കി തേൻ കുടിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഉള്ളൊന്നു പിടഞ്ഞു . പക്ഷെ രാജിക്കു വല്യ മനം മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു .ഒന്നുയരാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ മുടികുത്തിൽ പിടിച്ചു അവള് എന്റെ മുഖം പൂവിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 4 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 4 Deepuvinte Valechi Part 4 | Author : Sagar Kottappuram
Previous Part     അവളുടെ ചുവന്ന പാന്റീസ് പയ്യെ താഴേക്ക് ചുരുണ്ടു . അതോടെ
വല്യേച്ചിയുടെ വത്തക്ക ചന്തികൾ എന്റെ മുൻപിൽ തുളുമ്പിയാടി . തവിട്ടു കലർന്ന
നിറമുള്ള അവളുടെ ചന്തികുടങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ച എന്നെ വല്ലാതെ
വീർപ്പുമുട്ടിച്ചു . ഒരു കൈകൊണ്ട് മൊബൈലും മറുകൈകൊണ്ട് കുണ്ണയും തഴുകികൊണ്ട്  ഞാൻ ആ
സമയത്തു എന്റെ വികാരം  കടിച്ചുപിടിച്ചു നിന്നു […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 4 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 4 Deepuvinte Valechi Part 4 | Author : Sagar Kottappuram Previous Part     അവളുടെ ചുവന്ന പാന്റീസ് പയ്യെ താഴേക്ക് ചുരുണ്ടു . അതോടെ വല്യേച്ചിയുടെ വത്തക്ക ചന്തികൾ എന്റെ മുൻപിൽ തുളുമ്പിയാടി . തവിട്ടു കലർന്ന നിറമുള്ള അവളുടെ ചന്തികുടങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ച എന്നെ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടിച്ചു . ഒരു കൈകൊണ്ട് മൊബൈലും മറുകൈകൊണ്ട് കുണ്ണയും തഴുകികൊണ്ട്  ഞാൻ ആ സമയത്തു എന്റെ വികാരം  കടിച്ചുപിടിച്ചു നിന്നു […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 3 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 3 Deepuvinte Valechi Part 3 | Author : Sagar Kottappuram
Previous Part   ചുംബിച്ചു മാറികൊണ്ട് ഞാൻ വല്യേച്ചിയെ കൊതിയോടെ നോക്കി .
പെണ്ണിന്റെ ഭാവത്തിലും നോട്ടത്തിലുമൊക്കെ അടിമുടി കാമം കത്തിജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് ! ആ
ചുണ്ടുകളുടെ വിറയലും കണ്ണിലെ തിളക്കവുമെല്ലാം എന്നെ കൂടുതൽ വശംവദനാക്കി .
അങ്ങനെയൊരു രാജിയെ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല !”ഒന്ന് കാണിക്കോ?” ഞാൻ അവളുടെ കവിളിൽ
തഴുകികൊണ്ട് പയ്യെ ചോദിച്ചു . “എന്തോന്ന് ?” വല്യേച്ചി […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 3 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 3 Deepuvinte Valechi Part 3 | Author : Sagar Kottappuram Previous Part   ചുംബിച്ചു മാറികൊണ്ട് ഞാൻ വല്യേച്ചിയെ കൊതിയോടെ നോക്കി . പെണ്ണിന്റെ ഭാവത്തിലും നോട്ടത്തിലുമൊക്കെ അടിമുടി കാമം കത്തിജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് ! ആ ചുണ്ടുകളുടെ വിറയലും കണ്ണിലെ തിളക്കവുമെല്ലാം എന്നെ കൂടുതൽ വശംവദനാക്കി . അങ്ങനെയൊരു രാജിയെ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല !”ഒന്ന് കാണിക്കോ?” ഞാൻ അവളുടെ കവിളിൽ തഴുകികൊണ്ട് പയ്യെ ചോദിച്ചു . “എന്തോന്ന് ?” വല്യേച്ചി […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 7 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 7 Rathishalabhangal Life is Beautiful 7 | Author
: Sagar Kottapuram Previous Part   പിറ്റേന്നത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ വരുന്നതിന്റെ
സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും . കോളേജ് ടൂർ പോയിവന്ന ശേഷം മഞ്ജുവും കോളേജിൽ
പോയിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം കൂടി ലീവെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ
പോകാമെന്ന ധാരണയിലാണ് കക്ഷി . ഉച്ചയോടെ ഞാനും അഞ്ജുവും മഞ്ജുസിന്റെ കാറിൽ
എയർപോർട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി . റോസിമോള് എന്റെ കൂടെ വരാൻ […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 7 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 7 Rathishalabhangal Life is Beautiful 7 | Author : Sagar Kottapuram Previous Part   പിറ്റേന്നത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ വരുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും . കോളേജ് ടൂർ പോയിവന്ന ശേഷം മഞ്ജുവും കോളേജിൽ പോയിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം കൂടി ലീവെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പോകാമെന്ന ധാരണയിലാണ് കക്ഷി . ഉച്ചയോടെ ഞാനും അഞ്ജുവും മഞ്ജുസിന്റെ കാറിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി . റോസിമോള് എന്റെ കൂടെ വരാൻ […]

Continue reading