അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 5 [Shadow]

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 5  Anjuvinte Jim Payyan Part 5 | Author : Shadow | Previous Part ഇതിനു മുമ്പുള്ള പാർട്ട്‌ വായിച്ചിട്ട് വായിക്കുക | Previous Part     ഒരുപാട് താമസിച്ചു എന്നറിയാം ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം ഫോൺ പോലും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു… അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിനുമുമ്പുള്ള  പാർട്ട്‌ വായിച്ചിട്ട് വായിക്കുക… സുധ : ഒന്നുമില്ല മോനെ ഒരു എട്ടുകാലിയെ കണ്ടു പേടിച്ചതാണ്   വിഷ്ണു : ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും […]

Continue reading

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 4 [Shadow]

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 4  Anjuvinte Jim Payyan Part 4 | Author : Shadow | Previous Part ഇതിനു മുമ്പുള്ള പാർട്ട്‌ വായിച്ചിട്ട് വായിക്കുക | Previous Part അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച പോയി… ഞാൻ ജോലി ചെയുന്ന ഷോപ്പ് കുറച്ചു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടു… എന്റെ ജോലിയും പോയി… അഞ്ചു രാവിലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോയി എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോലും…. ടൈം 5മണി ഞാൻ പുറത്തിരുന്നു ഫോണിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു […]

Continue reading

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 3 [Shadow]

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 3  Anjuvinte Jim Payyan Part 3 | Author : Shadow | Previous Part മറ്റുള്ള പാർട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇതു വായിക്കുക…. ഇതൊരു ഒറിജിനൽ കഥയാണ്  അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു ഞങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അവൾ കുളിക്കാൻ Dress എടുത്തുകൊണ്ടു ബാത്‌റൂമിൽ കയറി..     ഞാൻ അവളുടെ ഫോൺ തപ്പി അപ്പോഴാ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇന്ന് അവൾ വിഷ്ണുവിന് ഇന്ന് വീഡിയോ call വഴി കാണിക്കും എന്ന്.. […]

Continue reading

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 3 [Shadow]

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 3  Anjuvinte Jim Payyan Part 3 | Author : Shadow | Previous Part മറ്റുള്ള പാർട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇതു വായിക്കുക…. ഇതൊരു ഒറിജിനൽ കഥയാണ്  അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു ഞങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അവൾ കുളിക്കാൻ Dress എടുത്തുകൊണ്ടു ബാത്‌റൂമിൽ കയറി..     ഞാൻ അവളുടെ ഫോൺ തപ്പി അപ്പോഴാ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇന്ന് അവൾ വിഷ്ണുവിന് ഇന്ന് വീഡിയോ call വഴി കാണിക്കും എന്ന്.. […]

Continue reading