അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 3 [Shadow]

Posted by

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 3 

Anjuvinte Jim Payyan Part 3 | Author : Shadow | Previous Part


മറ്റുള്ള പാർട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇതു വായിക്കുക….

ഇതൊരു ഒറിജിനൽ കഥയാണ്  അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു


ഞങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അവൾ കുളിക്കാൻ Dress എടുത്തുകൊണ്ടു ബാത്‌റൂമിൽ കയറി..

 

 

ഞാൻ അവളുടെ ഫോൺ തപ്പി അപ്പോഴാ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇന്ന് അവൾ വിഷ്ണുവിന് ഇന്ന് വീഡിയോ call വഴി കാണിക്കും എന്ന്..

 

ഞാൻ വേഗം ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്ത വന്നിട്ട് ചെവി വെച്ച് നോക്കി പൈയ്പ് ഓൺ ആണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നു ഉണ്ട് പതുകെ

 

 

അപ്പോൾ വീഡിയോ call തുടങ്ങി

 

അവൾ ഫുള്ളും കാണിക്കുവോ അതോ bra&ഷഡി ആയിരിക്കുമോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആയിരം ചോദ്യം വന്ന്??

 

 

അപ്പോൾ വീടിന്റെ കോളിംഗ് ബെൽ മുഴങ്ങി?

 

ആരു ആയിരിക്കും മൈര്? ശേ….

 

ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കി അത് അർജുൻ (വിഷ്ണു ഫ്രണ്ട് 20age ഉണ്ടായിരിക്കും )

 

ഞാൻ : Ada അർജുൻ എന്താ ഈ നേരത്തു?

 

അർജുൻ : എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാ?

 

ഞാൻ : നാളെ പോരെ?

 

അർജുൻ : അണ്ണാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ lover ആണ് അതാ plz

 

ഞാൻ : ഓക്കേ

 

 

( 2hr അടുത്ത് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് )

 

അപ്പോഴക്ക് അഞ്ചു ഇറങ്ങി

 

എന്റെ മനസിൽ ഒരു വന്ന്

 

വിഷ്ണു പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആയിരിക്കുമോ?

എന്നെ മാറ്റാൻ?

ഒറപ്പ് ആയിട്ട്

 

അപ്പോൾ അർജുൻ അവനും അപ്പോൾ അറിയാം ഈ കാര്യം ഇനി അവനും ഉക്കുവോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *