കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4

Posted by

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4

ആദ്യ ഭാഗം:  കഴപ്പ് മൂത്താൽ  3

രണ്ടാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  2

മൂന്നാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  1
ഞങ്ങൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു, ആ ഓട്ടം നിന്നത് പറമ്പിന്റെ നടുവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒളിയിടത്തിലും. വിശാലമായ പറമ്പിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അയൽക്കാർ കെട്ടിയ വല്യ മതിലായിരുന്നു, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ വീടിലെ ചേച്ചിയുടെ കുളി കാണാൻ വേണ്ടി ചാടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉയരം കാരണം നടന്നില്ല.. മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരേക്കർ  കണ്ണന്റെ റബ്ബർ തോട്ടം ആയിരുന്നു, തോട്ടത്തിന്റെയും  അവന്റെ വീടിന്റെയും ഇടക് കപ്പയും, ഇഞ്ചിയുമൊക്കെ കൃഷി. ആ മതിലിനോട് ചേർന്ന് കുറെ മാവും, കശുമാവും പിന്നെ  പണ്ട് മുതൽക്കേ ഒള്ള ഒരാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടില് നിന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറുമില്ല.. ഉപ്പയും കണാരൻ മാമനും വന്നാൽ ഇടക് പറമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞയിടത് ഇരുന്നു വെള്ളമടിക്കും, അവർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഇടമായി..
കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാൽ കളഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടന്മാർ കമ്പിയായി തന്നെ ഇരുന്നു.. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ്‌ ആണും പെണ്ണും കൂടെ ഉള്ള പണി നേരിട്ട് കാണുന്നത്, ഇത് വരെയുള്ള അറിവ് കൊച്ചുപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചതും, ചില പടങ്ങൾ കണ്ടതും മാത്രമാണ്. നേരിട്ട് കണ്ടതാണേൽ മരണമാസ് പരിപാടിയും.. പരപൂറി ജ്യോതി ഒരു രക്ഷയുമില്ലായിരുന്നു, ഇക്കമാരുടെ കുണ്ണ കടിച്ചു തിന്നില്ല എന്നെ ഒള്ളു. ഇക്കമാർ അവള്ടെ
പൂറ്റിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മുലകൾ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോകുന്നതും. അവള്ടെ മദജലവും, ഇക്കമാരുടെ കുണ്ണപ്പാലും ചേർന്ന്, ഓരോ ഊക്കലിലും ഉണ്ടാക്കിയ ചളക്ക്, പളക്ക് ശബ്ദവും
 അവള്ടെ മുഖത്തെ ഭാവമാറ്റവും, അവളുടെ തെറി വിളികളും,  അവൾ രതിമൂർച്ഛയിലേക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നി

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *