ഉമ്മാന്‍റെ ഷെഡിയിൽ നിന്നും കാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭാഗം 4

Posted by

മുമ്മി നാവുകൊണ്ട് എന്റെ അണ്ടിയിൽ ചുറ്റിച്ചു കൊണ്ട് ചപ്പി വലിച്ചു ഉമ്പുന്നു. ഞാൻ പതിയെ തള്ളാൻ തുടങ്ങി മുമ്മി എന്റെ ബാക്കിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല താളത്തിൽ ആക്കി . മുമ്മി മുള്ളുന്നുണ്ട് മുമ്മി യുടെ വായുടെ അറ്റത്തു അണ്ടി തട്ടിയപ്പോൾ മുമ്മി ചുമച്ചു. ഞാൻ അണ്ടി പുറത്തു എടുത്തു . മുമ്മി പറഞ്ഞു സാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തോ പൽ വരുന്നതിനു മുമ്പ് എടുത്ത മതി . ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്മിയുടെ വായിൽ കളിച്ചു പൽ വരാറായപ്പോൾ പുറത്തു എടുത്തു . മുമ്മി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കുറച്ചു നേരം പിന്നെ എന്റെ അണ്ടി കൈയിൽ എടുത്തു തുമ്പതു pre cum ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നക്കി എടുത്തു. പിനേ എണ്ണ എടുത്തു ദേഹത്ത് മുഴുവൻ തേച് തന്നു അണ്ടിയിലും താഴെ മണികളിലും മുമ്മിയുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് എണ്ണ ഇടുമ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടിയ സുഖം ആയിരുന്നു. പിന്നെ മുമ്മി എന്നോട് എണ്ണ എട്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൈകളിൽ എണ്ണ എടുത്തു മുലയിൽ തേച് പിന്നിൽ നിന്നും കെട്ടിപിടിച്ചു മുലയിലും വലിയ വയറിലും ഉഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പുറത്തും കുണ്ടിയിലും പുരട്ടി . കുണ്ടികുഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിരലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി . തുടയിലും പൂറിലും എണ്ണ ഇട്ടു കൊടുത്തു . പിന്നീന്റെ അണ്ടി ഞാൻ മുമിയുടെ കുണ്ടിയിൽ ഉരച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു . പരസ്പരം ഇഴുകി ചേർന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മവച്ചും ഒരുമിച്ചു കുളിച്ചു . അല്ല കുളിപ്പിച്ചു.
മുമ്മി തോർത്ത് എടുത് എന്റെ തല തോർത്തി പിന്നെ. മുമ്മിയുടെ തല തോർത്തി തലയിൽ ടവൽ കേട്ടിവച്ചു. വേറെ തോർത്ത് എടുത്ത് മുലകൾ തുടച്ചു. അത് ഒരു കാഴ്ച ആണ് . മുല തോർത്ത് വച്ച് പൊക്കി താഴെ തുടച്ചു വിടുമ്പോൾ മുല പതിയെ വസങ്ങളിലേക് വീഴുന്നത് . പിന്നെ കാലുകൾ അകത്തി കുണ്ടി പുറകിലേക്ക് ആക്കി പൂറും കുണ്ടിയും തുടച്ചു. പിന്നെ ആ കുണ്ടി തുടച്ചാ തോർത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ മുഖവും ശരീരവും തുടച്ചു .

അണ്ടിയിൽ തുടച് കൊണ്ട് മുമ്മി അണ്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നല്ല ഉഷാറിലനാലോ . രാവിലെ എണീറ്റു നിക്കുന്നതാ ഉച്ചയായിട്ടും കമ്പിയായീ തന്നെ ആണാലോ.
ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്മീടെ പൂറിൽ കയറി പാൽ തുറ്റികതെ അത് ഇനി താഴില. മുമ്മി എപ്പോഴാ ചെയ മുമ്മി.
എന്റെ നിഹുസ് ബെഡ്റൂമിൽ എത്താണ്ട ദൂരം ഉള്ളു ഇനി ഈ കട്ടിൽ കയറാൻ. അതു പറഞ്ഞു എന്നെ ആ തോർത്ത് ഉടുപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *