കാമപൂജ 1

Posted by

കാമപൂജ 1

Kaamapooja bY Meera Menon

കൈതകൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന വയൽവരമ്പിലൂടെനന്തു നടന്നു. ഗ്രാമത്തിന്റെ സുഗന്ധം അവൻ
ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. നീണ്ട പത്തുവർഷങ്ങൾ. ഗ്രാമം ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നന്തു ഓർത്തു. താൻ ബാംഗ്ലൂർക്കൂ വണ്ടികയറുന്നതിനുവേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മഞ്ചാടിപ്പുഴക്കു കോൺക്രീറ്റുപാലമില്ല. കടത്തു വള്ളമായിരുന്നു പുഴക്ക് അക്കരെ വരെ ബസ് സർവ്വീസ് കടത്തുകാരൻ കൂട്ടപ്പായി. അന്നുതന്നെ ആൾ വൃദ്ധനാണ്. ഇനിപ്പോൾ ഉണ്ടോ ആവോ. പക്ഷെ കൂട്ടപ്പായിയുടെ മകൾ രാധയെ തനിക്കു മറക്കാൻ പറ്റുമോ. തന്റെ
രാധചേച്ചി. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴി നാരങ്ങാ മിഠായിവാങ്ങി തരുന്ന രാധ ചേച്ചി. വലിയ കണ്ണുകളുള്ള രാധ ചേച്ചി
നന്തുവിന്റെ മനസിലൂടെ ഓർമ്മകൾ ഒരു സിനിമയിലെന്നതുപോലെ കടന്നു പോയി. പാടവരമ്പിൽ നിന്നും ഇടവഴിയിലേക്കു കയറി.
ഇടവഴിക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല. പഴയതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. കുമാരേട്ടന്റെ പറമ്പിലെ നാട്ടുമാവിനും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഒരു പാടൂ വൃദ്ധനായതുപോലെ.
രാധന്റേച്ചിയും താനും ഈ മാവിൽച്ചോവിട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര മാമ്പഴം പെറുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും.
പലപ്പോഴും മാമ്പഴം പെറുക്കി ചേച്ചി തന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയിരിക്കും. അന്ന് താൻ എട്ടാം ക്ളാസിലും ചേച്ചി പത്താം ക്ളാസിലും പഠിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം.
നന്തുവിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ.
നിർവിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ആ gന0Bou പ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ തനിക്കു കാണാമായിരുന്നു. സേച്ചിയെ എനിക്ക് ഒരുപാടൂ ഇഷ്ടമാണ്. സത്യവും അതായിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരി ഓമനയുടെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു രാധ സേച്ചി, ഓമനയിലൂടെയാണ് സേച്ചിയെ പരിയപ്പെടുന്നത്. സേച്ചിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ.
നന്തുവിനെ എനിക്കു മറക്കാൻ പറ്റില്ല
അപ്പോൾ ആസ്വരം ഇടറിയത്തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായത്നിക്കില്ലായിരുന്നു.
ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണോ.
താൻ ചോദിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *