അയിഷാത്തയും ഞാനും

Posted by

അയിഷാത്തയും ഞാനും

Ayishathayum Njanum BY RIYAS

എന്റെ പേര് റിയാസ്. +2 പടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുണത് കൂട്ടുകാരന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ ആണ്. കൂട്ടുകാരൻ എന്നു വെച്ചാ എന്റെ അയൽവാസി ആയ കൂട്ടുകാരൻ .

ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു അമ്മായികാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയും അങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഈ മലപുരം ഭാഗത് കല്യാണം ഒകീ കഴിഞ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിപാടി ആണ്. പെണ്ണിന്റ വീട്ടുകാർ എല്ലാ കൂടി വരും ചെക്കന്റെ വീട്ടിലേക്. അങ്ങനെ ഈ പരിപാടി നാൾ എല്ലാ അയൽവാസികളും ഉണ്ടായിരിന്നു അവിടെ. ഞങൾ ചെക്കൻമാർ എല്ലാം തലേദിവസം തന്നെ എത്തി കസേര എല്ലം ഇറക്കി വെച് എല്ലം സെറ്റ് ചെയുകയിരുന്നു. പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലം അടുക്കളയിൽ ഉള്ളി അങ്ങനെത്തെ സാദനങ്ങൾ എല്ലം വെട്ടലും ശെരിയാകളും ആയി പൊകുനു, ആകെ ഒരു ചെറിയ പരുപാടി ആണേലും കല്യാണ വീട്ടുകാർ അത്യാവശ്യ നല്ല ഗമയിൽ നടത്തണം എന്ന വാശിയിലാ.

അത്‌ കൊണ്ട് നല്ല പൈസ ഇറക്കി തന്നെ പരിപാടി. അങ്ങനെ ഞങൾ പന്തൽ എല്ലാം ശെരിയാകർന്നു അതിന്റെ ഇടക് എന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഫോൺ വന്നു. റമീസ് എന്ന് ആയിരുന്നു അവന്റെ പേര് .അവന്റെ ഉമ്മാനെ കിട്ടാൻ വെണ്ടി അവന്റെ ഉപ്പ വിളിച്ചതാര്ന്. അങനെ പറഞു ഇപ്പൊ വര എന്നിട് പോയി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *