അസ്ന താത്ത

Posted by

അസ്ന താത്ത

ASNATHATHA AUTHOR: KUTTAN

ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിയായ അസ്ന താത്തയെ കളിച്ചതാണ് അസ്നതാത്ത മുസ്ലിംആയിരുന്നു കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഭർത്താവിന് കച്ചവടം ആയിരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥിരം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നു

ഇളയ കുട്ടി പെണ്ണായിരുന്നു ഏകദേശം 2 വയസ്സ് മൂത്തത് 2 ആൺ കുട്ടികളും 4 ലും LKG യിലും പടിക്കുന്നു എനിക്ക് 23 വയസ്സായിരുന്നു അസ്ന താത്തയ്ക്ക് 27 വയസ്സായിരുന്നു

ഇനി അസ്ന താത്തയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം മെലിഞ്ഞ ശരീരം അധികം മെലിഞ്ഞിട്ടല്ല വെളുത്ത് തുടുത്ത നിറം ഏകദേശം 55 കിലോ തൂക്കം 34 Size മുല പാല് വറ്റിയിട്ടില്ല ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ ചന്തി ഒത്ത വലുപ്പം ഉയരം അധികം ഇല്ല അസ്നതാത്ത നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു വന്നാൽ ഫോണിൽ സിനിമ കയറ്റാനും മറ്റും എന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ടായിരുന്നു

ഒരു ദിവസം അസ്ന താത്ത സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൂടാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അസ്നതാത്തയും മകളും മാത്രമായിരുന്നു രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പേടിയായതിനാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോളാൻ അസ്ന താത്ത യോട് എന്റ വീട്ടുകാർ ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞു

    അസ്നതാത്ത രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി ഒരു 9 മണിക്ക് അസ്ന താത്ത വന്നു കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *