കഴപ്പിപെണ്ണേ… [shamsuki]

Posted by

HELLO MOVIE KAMBI SONG 

AUTHOR:SHAMSUKI

ORIGINAL SONG :കടുകിട്ട് വറുത്തൊരു കടക്കണ്ണുമടിച്ചെന്നെ.

 

കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഉടച്ചുളള മുല കാട്ടി

കൈവാണം അടിപ്പിക്കും കഴപ്പിപ്പെണ്ണേ

കന്തിന്മേല്‍ ഉരച്ചിട്ട് പൂറുളളില്‍ വിരലിട്ട്

മനുഷ്യനെ കൊതിപ്പിക്കും ചരക്ക് പെണ്ണേ

ദേ തുടി തുടി തുടിക്കണ് കുണ്ണ

നീ വന്നാല്‍ ഉടനെ കയറ്റാന്‍

നിന്‍ മാദകമേനിയെ കണ്ടാല്‍

ആ ഉടന്‍ തന്നെ പൊങ്ങും കുണ്ണ

പിടിച്ചിട്ട് പണ്ണാന്‍ തോന്നുന്നേയ്

ആ ആ ആ സുഖിപ്പിച്ച് കൊല്ലാന്‍ തോന്നുന്നേയ്

(കൈകൊണ്ട്)

തടിച്ചുരുണ്ട കുണ്ടിയാണ് വാഴപ്പിണ്ടി തുടയാണ്

ബ്രേസിയറില്‍ തിങ്ങുമീ ദ്വയകുജങ്ങളും

നിന്‍റെ തവളപ്പൂറുളളില്‍ ചാടി നില്‍ക്കും കന്തിന്മേല്‍

എന്‍റെ നാവ് ചുണ്ടുമായി കടിച്ച് വലിക്കും

ചന്തി പോലും കണ്ടാല്‍ വെളളം പോകുമല്ലോ സുന്ദരീ

ചന്തിരപൂമുഖവും കണ്ടാല്‍ നോക്കി നില്‍ക്കും കണ്മണീ

ചന്തിയിട്ട് കുലുക്കെടി മുലഞെട്ട് കടിക്കേടി

പണിയാന്‍ എനിക്കായി തരുമോ പെണ്ണേ

കൊതിച്ചിട്ട് പാടില്ല നിന്‍ പൂറ് മതിയെടി

ഞാന്‍ നക്കും തിരുമധുരം നുകരാന്‍

(കൈകൊണ്ട്)

ഞാന്‍ കട്ടിലില്‍ കയറ്റീടാം കുനിച്ച് നിന്നെ നിര്‍ത്തീടാം

കുണ്ണയില്‍ കയറ്റി പൂറില്‍ പൊരിച്ചടിച്ചിടാം

പിന്നെ നിന്നെ മലര്‍ത്തീടാം ആഞ്ഞു നിന്നെ പണ്ണീടാം

മുന്നിലും പിന്നിലും കേറ്റി സുഖിക്കാം

ചുംബനങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി നീ സമ്മാനം പോല്‍ വാങ്ങണേ

ചുണ്ട് രണ്ടും തേന്‍ കുടിക്കും പോലെ ഞാന്‍ കുടിക്കുമേ

നിലവിട്ട രസത്തില്‍ ഞാന്‍ അടിച്ചങ്ങ് കയറ്റുമ്പോള്‍

നിലവിളികള്‍ പുറമേ വരുമോ പൊന്നേ

കഴപ്പിന്‍റെ മൂര്‍ഛയില്‍ വെളളം തൂറ്റി കിടക്കുമ്പോള്‍

നന്ദിയാല്‍ നോക്കും നീ എര്‍ മുഖമില്‍

(കൈകൊണ്ട്)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *