ആന ചന്തിയും പിന്നെ ഞാനും [കുണ്ടൻ]

Posted by

മായ   തഴുകന്നതിന് തക്ക വണ്ണം   എന്റെ മുഖത്തു ഉണ്ടാകുന്ന   ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ   ഇടം കണ്ണാൽ പാളി നോക്കി   കള്ള ചിരി തൂകി ആസ്വദിച്ചു…..

മായ    പതിയെ…. എന്റെ പാന്റ്സിന്റെ    സിബ്   താഴ്ത്തി….

എന്റെ   കൊച്ചു കുട്ടൻ    തീ തുപ്പുന്നത്   ഗുരുവായൂർ വരെ എങ്കിലും   പിടിച്ചു നില്കാമെന്നുള്ള ചിന്ത…  ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി   വരും….

ജെട്ടിയുടെ   മേൽ    മായ    തഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ… സുഖം കൊണ്ട്   എനിക്ക്    വിലക്കാൻ    തോന്നിയില്ല…

എന്റെ    പരിതാപകരമായ അവസ്‌ഥ കണ്ട മായയുടെ കുസൃതി ചിരി…. കൊലചിരി   ആയി   തോന്നി…

മായ    പതുക്കെ    എന്റെ   കുണ്ണയിൽ   മേല്പോട്ടും    കീഴോട്ടും    തഴുകി മറിക്കുന്നത്…. എന്നെ    വികാരത്തിന്റെ   പരകോടിയിൽ എത്തിച്ചു….

ഒടുവിൽ…..

എന്റെ    എല്ലാ    നിയന്ത്രണങ്ങളെയും    വൃഥാവിൽ ആക്കി കൊണ്ട്….. തീ    തുപ്പി….

“പോയി….. “ഞാൻ   പറഞ്ഞു

“മനസിലായി…. വെട്ടിയത്    കണ്ടപ്പോൾ…. ”  മായ   പറഞ്ഞു……

തുടരും……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *