കൽക്കണ്ട കനി [ [Riz K]]

Posted by

കൽക്കണ്ട കനി

Kalkkanda Kani | Author : Riz K

 

 

പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു കഥ എഴുതീട്ടുണ്ടു രണ്ട് മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷെ മുഴുവിപ്പിക്കാൻ ആയില്ല ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു……
അത് കൊണ്ടു പൂർണമായി എഴുതിയ ശേഷം ആണ് ഒരു പുതിയ കഥ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയക്കുന്നത്….
എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഈ കഥ വളരെ നീണ്ടു പോയി.വായിക്കുമ്പോൾ മാന്യ വായനക്കാർക്കു എവിടെയെങ്കിലും ഒഴുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാദരം ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ വൈകാരികമായി കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു അത് വായിച്ചു ആരും അധാർമികത ആരോപിച്ചു വഷളാക്കരുത്.
ഇത് ഒരു കമ്പികഥ ആണ് എന്ന ഓർമയിൽ വായിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ പൂർണമായ സെക്സ് ഈ കഥയിൽ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സാദരം ക്ഷമിക്കുക.കഥയോട് നീതി പുലർത്താനാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് സാധ്യത ബാക്കി വച്ചിട്ടാണ് ആണ് കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം എഴുതാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനക്ക് വിട്ടു തരുന്നു… പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ അപിപ്രായം എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം…. എഴുത്തിൽ ഉള്ള കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കുക. കഥ വായിച്ചു അപിപ്രയങ്ങൾ ഓരോ വായനക്കാരനും രേഖപ്പെടുത്തുക. അത് വീണ്ടും പുതിയ കഥകൾ എഴുതാനും തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും ഉപകാരപ്പെടും….

ഇത് ഒരു കുക്കോൽഡ് സ്റ്റോറി ആണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വായിക്കേണ്ട എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വക്കുന്നു….

എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കഥ ഞാൻ എന്റെ കഥആയി അവതരിപ്പിക്കുന്നു……
കഥയിലേക്ക് കടക്കാം…

ഞൻ ഫായിസ് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ ഒരു ജന്റ്സ് റെഡിമേഡ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു
എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 34 വയസ്സ്…. വീട്ടിൽ ഭാര്യ(28) റസീന പിന്നെ ഏഴുവയസുള്ള ഒരു മകൾ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആണ് താമസം……
ഞാൻ ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നു.ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ടു ഒരു ഒന്നര വർഷം ആവുന്നു.ഗൾഫിൽ വച്ചു ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് എന്നെ കുക്കോൽഡ് ആക്കിയത് എന്ന് പറയാം. അത് വരെ ഞൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *