🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 21 [സണ്ണി]

Posted by

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 21

KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 21 | Author : Sunny |  Previous Parts

 

ഉൻമാദം ആഹ്ളാദം സന്തോക്ഷം സംതൃപ്തി സമാധാനം…. സർവോപരി

അച്ചനോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനവും!

 

കൈയ്യും മുഖവും കഴുകി ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ

പരസ്പരം കളി പറഞ്ഞ് ചോറ് വാരിയുണ്ട്

പാൽ പാത്രവുമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ

ക്ഷീണം മറന്ന്മൂളിപ്പാട്ട് മൂളി നടക്കുമ്പോൾ

അതൊക്കെയായിരുന്നു നാൻസിയുടെ

മനസിൽ. ജോബിനച്ചന്റെ കുരുട്ട് ബുദ്ധി

പറഞ്ഞപോലെ ആശയുടെയടുത്ത്

കളി പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച് പെരുമാറണം…..

 

നാൻസിക്ക് ഉള്ളിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു

എങ്കിലും ചെറിയ പേടി തോന്നാതിരുന്നില്ല.

കാരണം തന്റെ എല്ലാ കള്ളത്തരവും കണ്ട്

പിടിക്കാൻ മിടുക്കിയാണല്ലോ ആശമരിയ!

……..നാൻസി ഒരു സാദാ മട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി.

 

““മമ്മിയെന്നാ ഇത്ര താമസിച്ചേ”””

ആശയുടെ സംശയമനസുണർന്നു…!

 

“എടീ.. ഞങ്ങളിവിടിന്ന് പോയപ്പോ തന്നെ

ഒരു മണിയായില്ലേ.. അന്നേരം പള്ളിൽ

ചെന്നപ്പോ അച്ചന് നിർബന്ധം… ചോറ്

ഉണ്ണണംന്ന് .. നെയ്മീൻ കറിയായിരുന്നു..

കൊറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ…””

നാൻസി ക്ഷീണം ഭാവിച്ച് കിടക്കാൻ

പോയി. ആശ തന്റെ നെഗളിക്കുണ്ടി

തെന്നിച്ച് പുറകേ ചെന്നു.

““അതിന് ഒരു മണിയായോ പോയപ്പം..?

ഞാനിവിടെ ഒച്ചയൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *