വിനുവിന്റെ അമ്മ ബിന്ദു [Gilly06]

Posted by

വിനുവിന്റെ അമ്മ ബിന്ദു

Vinuvinte Amma Bindhu | Author : Gilly06

 

വിനു ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്നു… അവന്റെ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ ഇല്ല രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ ജോലി ആണ്… ഒറ്റ മോൻ ആയത് കൊണ്ട് അവനും അമ്മയും മാത്രം ആണ് വീട്ടിൽ…. അവന്റെ അമ്മ ബിന്ദു ഒരു അറ്റം ചരക്ക് ആണ്…. ചക്ക മുലകളും ചരുവവം പോലെ ഉള്ള കുണ്ടികളും… അധികം ചാടാത്ത വയറും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നെയ്യ് ചരക്ക്…

 

ബിന്ദുവിനു ഇപ്പോൾ 34 വയസുണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരു അനു സിതാര കട്ട്‌ ആണ് കുണ്ടിയും മുലയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ… മുഖം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ മല്ലു സജിനി യുടെ ലൂക്കാണ്..ആര് കണ്ടാലും കേറി ഒന്ന് മെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ചരക്ക് ആയിരുന്നു അവൾ…. കൂടുതലും അവൾ നൈറ്റി ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇട്ടിരുന്നത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വലപ്പോഴൊക്കെ മാത്രം സാരിയും..

 

ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കഴപ് ഒകെ ഇല്ലാത്തവൾ ആയിരുന്നു അവൾ.. അങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല.. വിനുവിനോട് എല്ലാർക്കും അസൂയ ആണ് ആ നാട്ടിൽ ഉള്ള അത്ര ചരക്ക് ആയിട്ട് ഉള്ള അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട്…

 

വിനു അവന്റെ അമ്മയും നല്ല കൂട്ടുകാർ ആയിരുന്നു എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു… വിനു അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായി അടുപ്പം ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വഭാവം ആയിരുന്നു.. അവനു ആകെ കൂടെ 3 പേർ മാത്രം ആയിരുന്നു കൂട്ട്..

അവർ 3 പേരും വിനുവിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ആണ് കൂട്ട് കൂടിയത്. അവരുടെ പേർ വിനയൻ, അനൂപ്, നിഖിൽ.അവർ 3 ഉം ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവർ ആണ്. ഇവർ എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ്‌ കളിക്കുന്നത് വിനുവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ആണ്..

വിനുവിനെ വലുയതായി ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അവർ 3 പേർ അല്ലാതെ, ബാക്കി ഉള്ളവർ ഒകെ അവന്റെ അമ്മയെ ആണ് നോക്കുന്നത്. അവന്റെ അമ്മ തുണി കഴുകുമ്പോൾ മുറ്റം തൂക്കുമ്പോൾ ആ മുല ചാൽ കാണാൻ എല്ലാർക്കും പറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ള സീൻ പിടിത്തം ആണ് അവിടെ… വിനുവിനെ എന്നും കളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ വരുന്നത് അവർ 3 പേരും ആണ്… അത് ബിന്ദുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്… നല്ല പോലെ സീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം..

 

വിനുവിന് അവർ 3 പേരെയും ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു.. അവനു ഇഷ്ടം ആയതു കൊണ്ട് ബിന്ദുവിനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവർ 3 പേരെയും…… വിനുവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവളുടേം ആയിരുന്നു..

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ കളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ വന്നു.. ബിന്ദു അപ്പോൾ മുറ്റത്ത്‌ തുണി അലക്കി വിരിക്കുക ആയിരുന്നു അവളുടെ മുല ചാൽ കണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *