സ്നേഹമുള്ള ഹബ്ബി [റീന]

Posted by

സ്നേഹമുള്ള ഹബ്ബി

Snehamulla Hubby | Author : Reena


 

ഈ           െ െസറ്റിൽ     വരുന്ന     മിക്ക        കഥകളും       ഞാൻ  വായിക്കാറുണ്ട്

സ്വന്തമായി       ഒരു       പെണ്ണില്ലാതെ       െസക്സ്       ദാഹിക്കുന്ന       ചെറുപ്പക്കാർക്ക്     ഈ         െസെറ്റ്        നല്കുന്ന    ആശ്വാസം       െചറുതല്ല…

എല്ലാ         ഭാവുകങ്ങളും       നേരുന്നു…

ഒപ്പം          കഥകൾ     വായിച്ച്     കിട്ടിയ         ഊർജ്ജം        ഉൾക്കൊണ്ട്        എന്റെ      ഒരു    എളിയ       സംരംഭം…

കുറ്റങ്ങളും      കുറവുകളും    കണ്ടേക്കാം…

വായിക്കുന്ന       പുരുഷന്മാരെ       ആകെ        കമ്പി       അടിപ്പിക്കാനും    പെണ്ണുങ്ങളെയാകെ         വിരൽ     ഇടീക്കാനും          കഴിയേണേ…. എന്ന്     െ മഴുക് തിരി         കത്തിച്ച്        കർത്താവിന്         മുന്നിൽ       മുട്ടിപ്പായേൽ         പ്രാർത്ഥിച്ച്      കൊണ്ട്       തുടങ്ങട്ടെ…

 

മാത്തച്ചായനും          ഏലിയാമ്മയ്ക്കും        കൂടി        പരുമല      പള്ളില്        നേർച്ച    നേർന്ന്         ഉണ്ടായതാ         സൂസി….

കയ്യും         കണ്ണും      കാണിച്ച്      മോഹിച്ച്        െകട്ടീതാ        മാത്തച്ചൻ  , ഏലിയാമ്മയെ…

ഒത്തിരി           പേര്        ഒലിപ്പിച്ച്      പുറകെ        നടന്നതാ         ഏലിയാമ്മയുടെ…. , പക്ഷേ      ലോട്ടറി         അടിച്ചത്        മാത്തച്ചനാ…

ദോഷം           പറയാൻ        ഒക്കുകേല…. അമ്മാതിരി          ഒരു   ഉരുപ്പടി         തന്നാ        ഏലിയാമ്മ….

നല്ല      നിറം…. വടിക്കാതെ      തന്നെ          ഷേപ്പ്     ഒത്ത       പുരികക്കൊടികൾ… കാവ്യയുടെ       പോലെ         എള്ളിൻ പു        നാസിക…. തുടുത്ത         കപോലങ്ങൾ… നല്ല      ഉറച്ച      ഉരുണ്ട     മുലകൾ… നിത്യ അധ്യാനത്തിന്റെ         ഫലമായി     സിദ്ധിച്ച         പരന്ന    വയർ…. ശ്രീവിദ്യ        മോഡൽ       ചന്തി… ബിപാഷയുടെ         കൂട്ടുള്ള      നീളൻ   കാലുകൾ….!

ആണിനെ         മയക്കാൻ       ശ്വാസഗതി    അനുസരിച്ച്       ഉയർന്ന് താഴുന്ന        നിറ മാറിടം     മുക്കാലും     കാണിച്ച്           കുസൃതി      ചിരിയോടെ           നമ്മെ       കമ്പി   അടിപ്പിച്ച്          െകാല്ലാൻ       അരികിൽ         നിലക്കുന്ന         വിദ്യാ ബാലൻ       തന്നെ….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *