ഗുണ്ടയും കുണ്ണയും 10 [ലോഹിതൻ]

Posted by

ഗുണ്ടയും കുണ്ണയും 10

Gundayum Kunnayum 10 | Author : Lohithan | Previous Part


ഹുമിലിയഷൻനും ഒക്കെ കാണും… താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വണ്ടി മാറി കയറുക….


വളരെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സീനുകളും
ഹുമിലിയേഷനും ഉണ്ടാകും… പുരുഷന്മാർ
വീരനും ശൂരനും ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവർ വായിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
==========================

മൂത്തു മൂരിച്ച ഭായിയുടെ കുണ്ണയി
ലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാൻ കീർത്തിക്ക് ആ
യില്ല…. അവൾ സ്റ്റീഫന്റെ മൊബൈലിൽ ക
ണ്ട കാഴ്ച്ചകൾ ഓർമിച്ചു… തന്റെ ഭർത്താവ് ഊമ്പിക്കുടിച്ച കുണ്ണ…. സുന്നത്തു ചെയ്ത
തൊലിഞ്ഞ കുണ്ണ….

തന്റെ തുടകളിൽ ഇരുന്നു പുളയുന്ന കീർത്തിക്ക് ഓർഗാസം അടുക്കുന്നത് മനസിലായ സ്റ്റീഫൻ സുമേഷിനോട് പറ
ഞ്ഞു…

മതിയെടാ…. പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറടാ….

നനഞ്ഞോലിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ പൂറിലേക്ക്
താൻ നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റീഫന്റെ കുണ്ണ
യുടെ കൊണ്ട കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സുമേഷ് മാറിയിരുന്നു…

കീർത്തിയുടെ ചന്തികളിൽ താങ്ങിക്കൊണ്ട്
അരക്കെട്ട് മുകളിലേക്കു തള്ളിക്കൊണ്ട്
സ്റ്റീഫൻ പണിതുടങ്ങിയതോടെ സുമേഷ് അതു നോക്കി നിന്ന് തന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടി
ച്ച് കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി….

സ്റ്റീഫന്റെ കുണ്ണ ശക്തിയിൽ കയറി ഇറങ്ങാ
ൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവൾ അയാളുടെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി…

ഈ നേരത്ത് അവൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭായി തന്റെ കുണ്ണ സുമേഷിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്….

തന്റെ ചുണ്ടോട് അടുക്കുന്ന ഭായിയുടെ കുണ്ണയെ സുമേഷ് തന്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക്
സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് കീർത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *