ഞാനും സഖിമാരും 7 [Thakkali]

Posted by

ഞാനും സഖിമാരും 7

Njaanum Sakhimaarum Part 7 | Author : Thakkali | Previous Part


നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഭാഗവും ആയി വന്നു. അധികം താമസം വരാതിരിക്കാൻ എഴുതിതീർന്ന അത്രയും അയക്കുന്നു. സമയം വീണ്ടും വില്ലനായി നില്ക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കഥയുടെ ഗതിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.    എന്നത്തേയും പോലെ അക്ഷരതെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക.

ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വായിക്കാന് താല്പര്യം. thakkali എന്നു സെർച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാ മുൻ ഭാഗങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഒരു തെറ്റ് തലകെട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 6 എന്നതിന് പകരം 5 ആണ് വന്നത്. അതും കൂടി ക്ഷമിചേക്ക്.   അധികം നീട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് അത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പല സൌകര്യങ്ങളും ടെക്നോളജിയും സാധരണക്കാരന് പ്രാപ്യമല്ലയിരുന്നു.   

 

ഞാനും സഖിമാരും – ഭാഗം 7 തുടരുന്നു …

 

ചെറിയമ്മ അമ്മു ചേച്ചിയെ ചന്ദ്രിയേച്ചിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തികൊടുത്തു. അവർ തമ്മിൽ ആദ്യമായി കാണുവാണെങ്കിലും ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞു അവർക്ക് 2 പേർക്കും അറിയാം. 

ഞാൻ ചായയും കുടിച്ചു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കും, അവിടുന്ന് കോളേജിലേക്കും പോയി. അന്നൊരു സാധാരണ ദിവസം ആയിരുന്നു എല്ലാവര്ക്കും എന്തെല്ലോ ചെയ്യാൻ  ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല. 

വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വരാന്തയിൽ 4 സുന്ദരിമാർ  ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദൂരേന്ന് തന്നെ 4ആമത്തെ  ആളെ പെട്ടന്ന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഷീബേച്ചി, പിന്നെ അമ്മു ചേച്ചി, അമ്മ, അമ്മയുടെ മടിയിൽ കുഞ്ഞൻ പിന്നെ ചെറിയമ്മയും. ഷീബേച്ചി സാരിയും അമ്മുവേചി ഒരു മുട്ടിന് കുറച്ചു താഴെ എത്തുന്ന മിഡിയും ഒരു ലൂസ് ടി ഷർട്ട് മാണ് വേഷം..   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *