ഉമ്മയുടെ സാഹസങ്ങൾ

Posted by

ഉമ്മയുടെ സാഹസങ്ങൾ

 

Ummayude Sahasangal bY Diana

ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഹസീന വെളുത്ത നിറം ആണ് ഉമ്മക്ക് തടി ഉണ്ട് വളരെ ബാബിബ്ലി ആയ ശരീരം ആണ് ഉമ്മക്ക് മൂന്ന് പേരെ പെറ്റത്‌കൊണ്ടു കുറച്ചു വയർ ഉണ്ട് നല്ല മുഴുത്ത കൊതവും (ചന്തി) ഉണ്ട് .ഇനി ഞാൻ കഥയില്ലേക് വരാം എന്റെ പേര് ഫൈസൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കഥയാണ് അതുകൊണ്ടു ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുക എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെകിൽ ക്ഷമിക്കുക

ഞങ്ങൾ വീടുപണി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം 25ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം മാത്രമെ ഉള്ളൂ . അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ. ലോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങടെ കടയുടെ ആധാരം വാപ്പ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ലോൺ എടുത്തു . 5 ലക്ഷം രൂപ വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു . അപ്പോൾ 25 ലക്ഷം പൂർണമായി കിട്ടി പിന്നെ പെട്ടെന്നു പണി തുടങ്ങി. വീട് പണി തുടങ്ങി പതുകെ പതുക്കെ കോൺട്രക്ക്ടർ അരവിന്ദാക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട പൈസയും കൊടുതോണ്ടു ഇരുന്നു അങ്ങനെ വീടിന്റെ പാൽ കാച്ചും നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. പാൽ കാച്ചിന് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒകെ വിളിച്ചു . പക്ഷെ ഈ പാൽകാച്ചു നടത്തുന്ന സമയത്തു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പല ആണുങ്ങളുടെയും നോട്ടം എന്റെ ഉമ്മയുടെ മേളക് ആയിരുന്നു എന്ന് . ക്രീം കളർ സാരി ആണ് ഉമ്മ ഉടുത്തത് അപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വരെ ഉമ്മയുടെ മേളക്ക് ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാർന്നു . പിന്നെ കൂട്ടുകാർ അല്ലെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ വിട്ടു അപ്പോഴാണ് കോൺട്രാക്ടർ അരവിന്ദാക്ഷനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ നോട്ടവും ഉമ്മയുടെ മേൽ തന്നെ വയർ ഒരുപാടു മറക്കാതെ ആയിരുന്നു ഉമ്മ നടന്നത് ബ്ലൗസ് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ മുല നല്ല ചക്ക പോലെ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. പിന്നെ കൊതം (ചന്തി) പറയണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല . മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാൽകാച്ചിന് വന്ന ആണുങ്ങൾ വീട് കാണാൻ അല്ല വന്നത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം നായനസുഖത്തോടെ അസ്വദിക്കാനാ വന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *