അയൽ വീട്ടിലെ കളി

Posted by

അവർ പരസ്പരം ഇരു ചുണ്ടുകളും നുണയുകയാണ് ചുണ്ട് കടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അവൻ പതിയെ ചേച്ചിയെ പൊക്കി എന്നിട്ട് അവൻ അവളെ നിലത്തു കിടത്തി പിന്നെ അവൻ ചാടി ചേച്ചിയുടെ മേലേക്ക് അവൻ പതിയെ സാരി നീക്കി ശരീരം ആസകലം ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങി അവനിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ആക്രാന്തം പിടിപെട്ടു അവൻ കൈ കൊണ്ട് ശരീരം തടവൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് പല പല വികാര ശബ്ദങ്ങൾ വെളിയിൽ വന്നു അവൻ കൂടുതൽ ആക്രാന്തം കേറി അവൻ പതിയെ ജാക്കറ്റ് അഴികൻ തുടങ്ങി അവൻ കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന പോലെ പതിയെ ജാക്കറ്റ് ഊരി അപ്പോ അവൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളി പോയി കറുത്ത ബ്രാ കുള്ളിൽ വെളിയിൽ വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പാപ കണ്ടത് അവന് അത് കണ്ട് സഹിച്ചില

അവൻ ബ്രാ പതിയെ താഴോട്ട് താതി അപ്പോ പാപ വെളിയിൽ വന്നു ചുവന്ന വട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയെപോലെ അവൻ പതിയെ അത് നുണയാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി അവനെ വികാരതിൽ കെട്ടി പിടിച്ചു അവൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പാപ പിഴിയൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ നൂൽ പോലെ പാൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അവൻ അത് കുടിച്ചു തീർത്തു അവൻ കുടിക്കും തോറും ചേച്ചി സൗണ്ട് വെളിയിൽ വന്നു െെആഹു…………….ം….ംംംം

അവൻ പതിയെ ചേച്ചിയെ തലോടൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ കമ്പി പൊങ്ങി വന്നു അവൻ ഡ്രസ്സ് ഊരി അവൻ കമ്പി ചേച്ചിയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് ചേച്ചി ചേച്ചി അത് ചപ്പി കുടിച്ചു ചോക്ലേറ്റ് നുണയുന്ന പോലെ അവൻ പതിയെ ചേച്ചിയുടെ പാവാടയും ഷഡി ഊരി അവൻ കുറച്ച് നേരം പൂവിനെ നോക്കി നിന്നു അവൻ പതിയെ വിരലു നനച്ച് പതിയെ തടവൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി കമ്പി കുടിച്ചു കുടിച്ചു ഇരിക്യാണ് അവൻ പതിയെ പൂർ പൂർണമായും തുറന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *