താര ഒരു അപ്സരസ്സ് [വത്സ]

Posted by

താര ഒരു അപ്സരസ്സ്

Thara Oru Apsarassu | Author : Valsa

 

ഈ     പാർട്ടിൽ        പേരിന്     മാത്രമേ       കമ്പി       കടന്ന്      വന്നിട്ടുള്ളു…

വരും        പാർട്ടുകളിൽ    പൊളിക്കാം   ….

ഞാൻ       ശിവൻ

24   വയസ്സുള്ള      ആരോഗ്യവാനായ       ഒരു               ഉദ്യോഗാർത്ഥി

എം ഏ     നല്ല        രീതിയിൽ   തന്നെ       പാസ്സായിട്ടുണ്ട്

സാമാന്യം       സൗകര്യമുള്ള      വീട്ടിലെ താണ്

സെയിൽ സ്         ടാക്സിൽ      ജോലി     ഉള്ള       ചേട്ടൻ            കിമ്പളമായി       കിട്ടുന്നതിൽ    നിന്നും    കൃത്യമായി           ശമ്പളം     പോലെ   തരുന്നത്      കാരണം               വട്ടച്ചെലവ്       നടന്നു      പോകുന്നു

സിനിമ        കണ്ടും      രജീഷാ   വിജയനേയും       സംയുക്ത              മേ നോനേയും         പ്രയാഗയെയും     ഒക്കെ       ധ്യാനിച്ച്         വാണമടിച്ചും      സസുഖം       വാണരുളുന്നു

എന്നെ        പോലെ     തന്നെ        തരക്കാർ       മൂന്ന്    നാല്     പേർ        ഇനിയും      ഉണ്ട്……

ഗോപൻ…. അജിത്ത്….. വിൽസൺ…. രാഹുൽ

എല്ലാരും       ഞങ്ങളുടെ           വെടി    വട്ടത്തിലെ        സ്ഥിരക്കാർ…..

അജിത്തിന്റേയും       ഇഷ്ട     ദേവത       രജീഷ      ആണ്….

ഞങ്ങൾ       തമ്മിലുള്ള         മാനസിക       ചേർച്ച       അത് കൊണ്ട്       കൂടിയാണ്

“ഓ……   പൊലയാടീടെ           കൂർത്ത      മുലയും         കഴപ്പി     ലുക്കും…!    സഹിക്കാൻ     വയ്യ ടാ…”

മറ്റാരും     കണ്ടാലും      വേണ്ടീല്ല     എന്ന    മട്ടിൽ        ജീൻസിന്റെ       മുഴച്ച       ഭാഗം         തടവി      അജിത്ത്         പറയും

“നീ        പറേന്നത്        ശരി   തന്നെ….    പക്ഷേ       അതിന്റെ        ചേട്ടത്തി        ഒരു       ഇനം         ഇറങ്ങീട്ടുണ്ടെടാ ….എന്ത്          സൊയമ്പൻ          അമ്മിഞ്ഞയാ….  നല്ല       ഉരുണ്ട്…. ഹോ…. കോൾമയിര്     വരുന്നു….!”

പറഞ്ഞ്    തീർന്നപ്പോൾ       ഗോപന്റെ        വായിൽ     കപ്പലോടും

” ഇത്രകണ്ട്         ഒലിപ്പിക്കാൻ     മാത്രം       ഏതാടാ     പിസ്…?”

വിൽസണ്           ആകാംക്ഷ….

” സംയുക്ത….. സംയുക്ത   മേനോൻ…..!”

അഭിമാനത്തോടെ                ഗോപൻ        പറഞ്ഞു

” അവൻ       പറഞ്ഞത്    ശരിയാ….. ബ്ലൗസിലായിട്ട്         കൂടി        എന്ത്      ഭംഗിയായിരുന്നു….   െ ടാ വിനോ       അവടെ        ചുണ്ട്     ചപ്പുന്നുണ്ട്….അതിൽ…..!   എങ്കിലും      എനിക്കിഷ്ടം        പ്രയാഗയാ….. മുഖം      കോരിയെടുത്ത്               ഉമ്മ   വയ്ക്കാൻ       തോന്നും….എന്ത്     കൂട്ടാ…. അവളുടെ       കക്ഷം     ഒന്ന്      കാണണം…. നക്കി      തോർത്താൻ     തോന്നും….!”

രാഹുൽ       നല്ല     മൂഡിലായിരുന്നു

” അവന്      ഒരാഴ്ചത്തേക്ക്       ചാർജായി..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *