ഭാഗ്യവാൻ 1

Posted by

ഞാൻ : കണ്മുന്നിൽ  കാണുന്നത്  നോക്കി  പോയതാണേ ….

സൗമ്യ : ഓഹോ … അപ്പോൾ  ഇനി  എല്ലാരോടും  നിന്നെ  ഒന്ന്  സൂക്ഷിക്കാൻ പറയാണല്ലോ …

ഞാൻ ; അയ്യോ , ചതിക്കല്ലേ …

സൗമ്യ : നിനക്ക്  ലൈൻ  ഒന്നുല്ലേ ?

ഞാൻ : ഇല്ല

സൗമ്യ : പോടാ  കള്ളം  പറയാതെ , കാണും  നിനക്ക്

ഞാൻ: നേരത്തെ  ഉണ്ടായിരുന്നു , ഇപ്പോൾ  ഇല്ല

സൗമ്യ : ഹ്മ്മ് …. അതായിരിക്കും  ഇത്രയും …..

ഞാൻ : എന്ത് ?

സൗമ്യ : ഒന്നുല്ല

ഞാൻ : പറയ് , കേൾക്കട്ടെ

സൗമ്യ : കഴപ്പ് …. മതിയോ

ഞാൻ: എനിക്ക്  മതിയായില്ല …

സൗമ്യ : ഇനി  എന്താ  സർ  നു വേണ്ടത്

ഞാൻ: കഴപ്പ്  , അങ്ങട്  മാറിയില്ല

സൗമ്യ: ഓഹോ , അത്രയ്ക്ക്  കഴപ്പ്  ആണേൽ  ഒരു പെണ്ണ്  കെട്ട് .

ഞാൻ: ചേച്ചി  എന്താ  കെട്ടാതെ ?

സൗമ്യ: ആഗ്രഹം  ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട്  അല്ലടാ , ഒന്നും  ഒത്തു  വരണില്ല , എത്ര  നാളായി  എന്ന്  അറിയാമോ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *