ഭാഗ്യവാൻ 1

Posted by

എന്നിട്ട്‌ ഷഡിയും  താഴ്ത്തി . അപ്പോളേക്കും  എന്റെ കുണ്ണ  കമ്പി  ആയിരുന്നു . അവൾ കണ്ണ്  തള്ളുന്നത്  കണ്ടു , ഞാൻ  അവളുടെ  കൈ  എടുത്തു  അതിൽ പിടിപ്പിച്ചു , എന്നിട്ട്  വാണം  അടിപ്പിക്കാൻ  തുടങ്ങി . അവൾ  കുറച്ചു  നേരം  ചെയ്തു, ഞാൻ അവളുടെ  ചുണ്ടിൽ  കടിച്ചു , പല്ലു  തേക്കാത്ത  അവലുടെ വായുടെ  മണം  എനിക്ക്  കൂടുതൽ  മൂഡ്  ഉണ്ടാക്കി . ഞാൻ അവളുടെ  തുപ്പല്  വലിച്ചു  കുടിച്ചു , എന്നിട്ട്‌ അണ്ടിയിൽ  ഉമ്മ വക്കമൊ എന്നു ചോദിച്ചു . അവൾ  എന്നെ നൊക്കി, ഞാൻ “പ്ലീസ്‌ ” അവൾ  താഴെ  മുട്ട്  കുത്തി  ഇരുന്നു , എന്നിട്ട്  അണ്ടിയിൽ  ഉമ്മ  വച്ചു . അണ്ടി  തൊലിച്ചു  അതിന്റെ ഭംഗി  ആസ്വദിച്ച് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ  ഇരുന്നു . ഞാൻ അവനെ എടുത്തു  അവലുടെ വായിൽ  മുട്ടിച്ചു , അവൾ  അതിൽ  ഒന്നു നക്കി , പതുക്കെ  വായിലേക്ക്  കേറ്റി , ഞാൻ  സ്വർഗം  കണ്ടു … പരിചയമില്ലാത്തോണ്ട്  ഇടക്ക്  പല്ലു  കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു . ഏങ്കിലും അവൾ  പാടുപെട്ട്  അണ്ടിയൂമ്പി , അതിന്റെ  അളവെടുത്തോണ്ടിരുന്നു .

മുട്ടു  കുത്തിയിരുന്ന്  മടുത്ത  അവൾ കാലിൽ  ഇരുന്ന്  ഊമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു . പ്രർ ……, ഒരു  ഒച്ച  കേട്ട്  ഞാൻ  താഴേക്ക്  നോക്കി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *