ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് 3 [Sojan]

Posted by

ഞാൻ : “ദേ ഇതിപ്പോൾ താഴെ പോകും, വേഗം പറയ്, ഞാൻ ഇത് തിന്നുന്നത് നിനക്ക് കാണേണ്ടെ?”

ചേച്ചി : “നിനക്ക് തിന്നണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണോ?”

ഞാൻ : “ഇതെന്തായിരിക്കും?”

ചേച്ചി : “ആ”

ഞാൻ : “നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയതാണ്, വെളുത്ത പശ”

അവളുടെ മുഖം പിന്നെയും ചമ്മലാൽ വിളറി.

ചേച്ചി : “അതങ്ങ് കളഞ്ഞേക്ക്”

ഞാൻ : “കൻമദം”

ചേച്ചി : “നീ പേരുമിട്ടോ?” അതിന് ഞാൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.

 

അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന്‌ ഞാനത് നാക്കിലേയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു, അതു കഴിഞ്ഞ് നാക്ക് വായിലേയ്ക്ക് കടത്തി. ചുണ്ടുകൾ അടച്ചു. വീണ്ടും വാ തുറന്ന്‌ നാക്കിൽ അത് ഓളം വെട്ടുന്നത് അവളെ കാണിച്ചു.

ആ മുഖത്ത് സംതൃപ്തീഭാവം.

വീണ്ടും വായ് അടച്ച് ഞാൻ അത് കുടിച്ചിറക്കി.

ചേച്ചി : “വിഴുങ്ങിയോ?”

ഞാൻ : “ഉം”

ചേച്ചി : “എന്താ അതിന്റെ രുചി?”

ഞാൻ : “കഞ്ഞിവെള്ളം പോലുണ്ട്”

ചേച്ചി : “നേര്?”

ഞാൻ : “അല്ല നുണ”

ചേച്ചി : “നിനക്ക് അറപ്പില്ലേ?”

ഞാൻ : “അത് കള, നിനക്കിത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നോ, ഞാൻ വിഴുങ്ങുന്നത്?”

ചേച്ചി : “ആം”

ഞാൻ : “പിന്നെന്താ അങ്ങിനെ പറയാഞ്ഞത്?”

ചേച്ചി : “അതിപ്പോൾ തെളിച്ചെങ്ങിനാ പറയുന്നത്? മോശമല്ലേ?”

ഞാൻ : “നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി അങ്ങിനൊക്കെ വേണോ?”

ചേച്ചി : “എന്നാലും”

ഞാൻ : “ഒരെന്നാലുമില്ല”

ചേച്ചി : “പക്ഷേ എനിക്കിതെല്ലാം നാണമാ സമ്മതിക്കാനും”

 

അവൾ ഒരു വിധത്തിൽ മനസു തുറന്ന്‌ സമ്മതിച്ചു.

ഞാൻ : “എല്ലാ പെമ്പിള്ളേർക്കും ഇതു പോലെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമോ?”

ചേച്ചി : “അതിന് ആരിതൊക്കെ തിന്നാൻ പോകുന്നു”

ഞാൻ : “അത് ശരിയാ, മാത്രവുമല്ല പെമ്പിള്ളേർ കാണിക്കുകയുമില്ല”

അതു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുടർന്നു.

ഞാൻ : “ഇത് എപ്പോഴാ വരുന്നത്?”

ചേച്ചി : “ഡേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ്”

ഞാൻ : “പാന്റീസിൽ പറ്റില്ലേ?”

ചേച്ചി : “അതേന്നേ, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ”

ഞാൻ : “പിന്നെ ഒലിപ്പീര് വെള്ളം കൂടി ആകുമ്പോൾ മൊത്തം കുളമാകുമായിരിക്കും”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *