ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് 3 [Sojan]

Posted by

ഞാൻ : “ആ ആർക്കറിയാം? ഇങ്ങിനുള്ളവരും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും”

ചേച്ചി : “എന്തായാലും ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് അല്ലേ?”

ഞാൻ : “അതെ”

ചേച്ചി : “നിനക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടോ?”

ഞാൻ : “സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലും അധികമാണ് ഇതിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം”

ചേച്ചി : “എനിക്കും, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ?”

ഞാൻ : “ഉം പറ”

ചേച്ചി : “ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതു പോലെ ഒക്കെ ആയതിനാൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം, നീ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം രാഹുല് കുട്ടനായി ഒരു ഉമ്മ തരുമോ?”

എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു സൂചി കുത്തിക്കയറിയതു പോലെ!

ഞാൻ : “ചേച്ചി”

ചേച്ചി : “എന്താ? – കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ തരുമോ, എനിക്ക് നീ എന്റെ അനിയനായി തന്നെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വേണം”

ഞാൻ : “തരാം”

ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്ന്‌ കവിളിൽ ഉമ്മ വച്ചു.

തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ : “കരയാൻ പോകുവാ?”

ചേച്ചി : “ഏയ് അല്ല”

ഞാൻ : “പിന്നെ?”

കണ്ണീർ തുളുമ്പി കവിളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. പക്ഷേ അവൾ ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാവം എനിക്ക് നോക്കാൻ പോലും ആകില്ലാത്തതു പോലെ ആയിരുന്നു.

ഞാൻ : “ദേ വെറുതെ വേഷം കെട്ടല്ലേ?”

ചേച്ചി : “ഇല്ലെടാ, ഇത് സന്തോഷം കൊണ്ടാ”

ഞാൻ : “അതോ ഇങ്ങിനൊക്കെ ആയതിന്റെ സങ്കടം കൊണ്ടോ?”

ചേച്ചി : “ഇങ്ങിനൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പമല്ലേ? ഞാനോ നീയോ ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്?”

ഞാൻ : “ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ബലം പിടിച്ചായിരുന്നു”

ചേച്ചി : “അതു പിന്നെ നീ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ടല്ലേ?”

ഞാൻ : “പോടീ കള്ളീ നിനക്ക് പക്ക സൂക്കേടായിരുന്നു, ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കാരണവും..”

ചേച്ചി : “അതും നേരാണ്, പക്ഷേ ..” അവളുടെ സ്വരം വീണ്ടും ഇടറി.

ചേച്ചി : “പക്ഷേ, പക്ഷേങ്കില് ..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *