ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് 3 [Sojan]

Posted by

ചേച്ചി : “ശ്ശൊ എനിക്ക് എന്തോ പോലൊക്കെ തോന്നുന്നു”

ഞാൻ : “ചേച്ചിക്കിഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മൂത്രം കുടിക്കുന്നത്?”

ഇടം കണ്ണിട്ട് കുസൃതി ചിരിയോടെ നോട്ടം.

ചേച്ചി : “പിന്നെ, ഇല്ല”

ഞാൻ : “അത് കള, ചേച്ചിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇഷ്ടമാണെന്ന്‌”

ചേച്ചി : “ഒരു പക്ഷിശാത്രക്കാരൻ”

ഞാൻ : “ദേ വിഷയം മാറ്റല്ലേ”

ചേച്ചി : “ഇ .. ഷ്ട… മ.. ല്ല ” നീട്ടിപ്പരത്തി അവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇഷ്ടമാണ് എന്നത് സ്പഷ്ടം!

ഞാൻ : “പോടാ കള്ള പെർവർട്ടഡ് ചേച്ചി”

ചേച്ചി : “അത് നീ”

ഞാൻ : “ഞാൻ അതെ, നീയും അതെ.. തെന്നിക്കളിക്കാതെ കാണിച്ചേ, കാണിച്ചേ”

ചേച്ചി : “എന്നത്?”

ഞാൻ : “നീ മുള്ളുന്നത്”

ചേച്ചി : “എനിക്ക് മുള്ളാൻ മുട്ടുന്നില്ല”

ഞാൻ : “ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം”

ചേച്ചി : “പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടോ, ഇല്ലയോ എന്ന്‌ നിനക്കല്ലേ അറിയാവുന്നത്, അതിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന്‌ എന്തെങ്കിലും വായിൽ കിട്ടിയോ?”

ഞാൻ : “ങാ കിട്ടി ഒരു മസാലദേശയും, ഒരു ഉഴുന്നു വടയും, ചുമ്മാ വിഷയം മാറ്റല്ലേ”

ചേച്ചി : “എടാ ഞാനിതുവരെ ആരുടേയും മുന്നിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടില്ല”

ഞാൻ : “ങാ എല്ലാവരും അങ്ങിനാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആരും ആരുടേയും മുന്നിൽ മുള്ളാറില്ല”

ചേച്ചി : “അത് കൊള്ളാം, നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം, അപ്പോൾ കെട്ടിയാൽ ഉടനെ മുന്നിൽ നിന്നും മുള്ളുകയാ?”

ഞാൻ : “മുള്ളുമായിരിക്കും എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്”

ചേച്ചി : “നിന്നോടാരാ ഇത് പറഞ്ഞത്?”

ഞാൻ : “അതൊക്കെയുണ്ട്”

ചേച്ചി : “നിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും”

ഞാൻ : “ഇപ്പോ ഐശ്വര്യാ റായ് മുള്ളുന്നത് അഭിഷേക് ബച്ചൻ കണ്ടിട്ടു കാണില്ലേ?”

അവളുടെ മുഖം തമാശയാൽ വിഭ്രഞ്ചിതയായി.

ചേച്ചി : “എന്നിട്ട് എന്നിട്ട്?”

ഞാൻ : “കണ്ടിട്ട് കാണില്ലേ?”

ചേച്ചി : “പിന്നെ, ഐശ്വര്യ ഇപ്പോ മുള്ളാൻ പോവാ”

ഞാൻ : “കണ്ടിട്ടു കാണും”

ചേച്ചി : “എന്റെ ദേവീ ഇവന് മുഴുത്ത വട്ടാണല്ലോ? അപ്പോൾ അഭിഷേക് അത് നോക്കി നിന്നു?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *