ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് 3 [Sojan]

Posted by

പടർന്ന കൺമഷി കലർന്ന മിഴികളാൽ അവൾ ലജ്ജാകരമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ചെരിഞ്ഞെന്നെ നോക്കി.

ചേച്ചി : “എന്താണെന്ന്‌ നിനക്ക് മനസിലായില്ല?”

ഞാൻ : “ആ”

ചേച്ചി : “ഇങ്ങിനാടാ പെമ്പിള്ളേർക്ക് ആകുന്നേ”

ഞാൻ : “എപ്പോഴും?”

ചേച്ചി : “പൊട്ടാ ഇതു പോലെ ആദ്യമല്ലേ? അതിനാലായിരിക്കും, അതാ പറഞ്ഞേ”

ഞാൻ : “നല്ലതുപോലെ ആയോ?”

ചേച്ചി : “ആം, ശ്ശെ നിനക്കായില്ലല്ലോ?”

ഞാൻ : “സാരമില്ല എന്റെ ചേച്ചി! ഒരു മാസം ചെയ്യാനുള്ളത് ആയില്ലേ?”

ചേച്ചി : “ആണോ?”

ഞാൻ : “പിന്നല്ലാതെ”

ചേച്ചി : “നീ ഇതോർത്ത് ചെയ്യുമോ?”

ഞാൻ : “ആം, ഉറപ്പല്ലേ”

ചേച്ചി : “രസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ?”

ഞാൻ : “രസമോ? ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഇനി”

ചേച്ചി : “പോടാ”

ഞാൻ : “ചേച്ചി”

ചേച്ചി : “ഉം”

ഇത്രയും ആയപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത ആഗ്രഹത്തിന്റെ കെട്ട് ഞാൻ അഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഞാൻ : “ഒന്നു കൂടി വേണം”

ചേച്ചി : “പൊയ്ക്കോണം ഇനി ഉടനെ പറ്റില്ല”

ഞാൻ : “അതല്ല ചേച്ചി”

ചേച്ചി : “പിന്നെ?”

ഞാൻ : “ചേച്ചി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന്‌ കാണെണം”

ചേച്ചി : “അയ്യേ എനിക്ക് നാണമാണേ”

ഞാൻ : “പോ, നാണം! ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അത്രയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ?”

ചേച്ചി : “എടാ ആ സമയത്ത് ഓരോന്ന്‌ ചെയ്യുന്നതു പോലാണോ ഗോപ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ?”

ഞാൻ : “അതാ എനിക്ക് കാണേണ്ടത്?”

ചേച്ചി : “അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കാം”

ഞാൻ : “അല്ല ഇപ്പോൾ കാണിക്ക്”

ചേച്ചി : “പ്ലീസ് വേണ്ടെടാ”

ഞാൻ : “പ്ലീസ് വേണമെടീ”

ചേച്ചി : “നീ എന്നെ ഇങ്ങിനെ നാണം കെടുത്താതെ”

ഞാൻ : “ഇതിലെന്താ ഇത്ര നാണക്കേട്?”

ചേച്ചി : “എന്നാലും ഒരാണിന്റെ മുന്നിൽ”

ഞാൻ : “പിന്നെ നിന്റെ അവിടെ മുഖം വച്ച് കുടിക്കാനിരിക്കുകയാ ഞാൻ അപ്പോഴാ”

ചേച്ചി : “മൂത്രമോ?”

ഞാൻ : “ഉം”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *