ഗുരമ്മ [സോർബ]

Posted by

 

അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റ് ലേക്ക് പോയി.. അവിടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ എനിക്കുള്ള താമസം ഒരുക്കിയിരുന്നു.. രണ്ട് ദിവസം എന്നോടൊപ്പം പഴയ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു.. വലിയ കഷ്ടപ്പാട് ഒന്നുമില്ല.. തേയില നുള്ളുന്നത് നോക്കുക, അതിന്റെ കണക്ക് എടുക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ചു പണികൾ..

 

രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അയാൾ പോയി.. പിന്നീട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയി മേൽനോട്ടം.. ഞാൻ തേയില നുള്ളുന്നവർക്ക് ഇടയിലൂടെ പോയി.. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് ജോലിക്ക്, അതും തമിഴ് സ്ത്രീകൾ.. ഒത്ത ഉയരവും നല്ല തടിച്ച ശരീര പ്രകൃയും, നല്ല മുഴുത്ത മുലകളും വിരിഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ചന്തിക്കളുമാണ് അവർക്ക്.. രണ്ട് ദിവസം പഴയ കണ്ടക്ടർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ടും ജോലി പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കൊണ്ടും ഇതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല.. ബ്ലൗസ്സിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുലകൾ കണ്ടു കൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി നോക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഓരോ മുലയും ഒന്നിനൊന്നു മികച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നി.. ഓരോ ചന്തിയും കൂടുതൽ കൊതിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നി.. കുണ്ണയിൽ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വീണ്ടും നടന്നു.. മുലയും ചന്തിയും കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ യാത്ര ഞാൻ പതിവ് ആക്കി.. പക്ഷെ ആരോടും ഞാൻ മോശമായി പെരുമാറിയില്ല..

 

 

 

അങ്ങനെ ഒരു നടത്തത്തിനിടയിൽ ആണ് ഞാൻ ഗുരമ്മയെ കാണുന്നത്.. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു തേയില കാടിന്റെ അകത്തു നിന്ന് കാള രൂപീണിയായ ഗുരമ്മ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.. ഞാൻ നടുങ്ങി പോയി.. ഗുരമ്മയുടെ വായിൽ കറുത്തു തടിച്ച വലിയ ഒരു ചുരുട്ട്.. എന്നെ കണ്ടതും ഗുരമ്മ അത് മറച്ചു കളഞ്ഞു.. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു, പാതിരായ്ക്ക് ഒരു വെള്ളിടി! ഞാനും പുഞ്ചിരിച്ചു.. ഒരു വളിച്ച പുഞ്ചിരി..

 

ഗുരമ്മ ഭർത്തൃമതി ആണ്, നിത്യ വന്ധ്യ ആണ്.. ഗുരമ്മയുടെ ഭർത്താവ് ചടച്ചു വളഞ്ഞ ഒരു വൃദ്ധൻ ആണ്.. തേയില നുള്ളിൽ ഗുരമ്മ അദ്വൈത്തീയയാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *