ഗുരമ്മ [സോർബ]

Posted by

 

അതൊരു കരച്ചിൽ ആയിരുന്നു.. നെഞ്ച് പൊട്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ..

 

യാരവത് പാത്താ?? എന്റെ സംശയം

 

യാരും പാക്കമാട്ടാ.. യാരും വരാമാട്ടാ..

 

അത് വരെയും ഭയത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഞാൻ അവരുടെ നിറഞ്ഞ തുളുമ്പുന്ന മാറിടത്തിലേക്ക് നോക്കി.. ഭയം മാറി എന്നിൽ വികാരം ആവേഷിച്ചു.. മലർന്നു കിടക്കുന്ന ഗുരമ്മയുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു.. അത് കാത്തിരുന്ന പോലെ ഗുരമ്മ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ആവേശത്തോടെ ചപ്പി വലിച്ചു.. ഗുരമ്മയുടെ ആവേശം എന്നെയും ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.. ഞാനും ആ ചുണ്ടുകൾ ചപ്പി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി.. വല്ലാത്തൊരു ആവേശത്തോടെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചുണ്ടുകൾ ചപ്പി വലിച്ചു..

 

ചുംബനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഞാൻ ആ ബ്ലൗസ് ന്റെ ഹൂക് കൾ ഓരോന്നായി അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. പഴകിയ ഒരു ബ്രാ യ്ക്കുള്ളിൽ ആ വലിയ മുലകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു.. ഞാൻ ആ നെഞ്ചിൻ കുഴിയിലേക്ക് മുഖം ചേർത്ത് ചുംബിച്ചു.. ഗുരമ്മയെ അല്പം ഉയർത്തി ഞാൻ ആ ബ്രാ ഊരി എടുത്തു.. തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന ആ വലിയ മുലകൾ ഞാൻ ഞെക്കി ഉടച്ചു.. എന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ആ മുലകൾ ഞാൻ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്തു.. ആ മുലക്കണ്ണിൽ ഞാൻ വിരലുകളാൽ ഞെരടി.. ആ മുല ഞെട്ട് വായിലാക്കി ഞാൻ നുണഞ്ഞു.. പരമാവധി വായിലാക്കി ഞാൻ ചപ്പി വലിച്ചു.. ഗുരമ്മയിൽ നിന്ന് സുഖത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഞാൻ ആ മുലകൾ ഞെക്കിയും ചപ്പിയും രസിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.. ഞാൻ അവരുടെ കൈ പൊക്കി ആ കക്ഷത്തിൽ തൊട്ടു.. രോമം നിറഞ്ഞ ആ കക്ഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുഖം ചേർത്തു.. എന്നെ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗുരമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യാ വിയർപ്പ്..

 

ഞാൻ ആ കക്ഷത്തിൽ നക്കി തുടച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉന്നോട് വിയർപ്പു എനക് റൊമ്പ പുടിക്കും..

അതും പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കക്ഷവും ഞാൻ മാറി മാറി നക്കി തുടച്ചു..

 

മെല്ലെ താഴേക്ക് വന്ന ഞാൻ ആ വയറിൽ മുഖം ചേർത്ത് ചുംബിച്ചു.. ആ പൊക്കിളിൽ നാവിട്ട് ചുഴറ്റി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *