കാട്ടു കോഴി 10 [ഹിമ]

Posted by

 

” എന്നും       ഇങ്ങനെ     കിടക്കാൻ     കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ… ?”

 

പെട്ടെന്നായിരുന്നു        മുതലാളിയുടെ          ചുണ്ടുകളിൽ    നിന്നും      റാണി         കേൾക്കാൻ   ഇടയായത്…

 

അത്     കേട്ട്      റാണി   പകച്ച് പോയി…

 

റാണിക്ക്          മുതലാളി       എന്താണ്        ഉദ്ദേശിച്ചത്          എന്ന്   മനസ്സിലായി…

 

സമൂഹത്തിൽ     ഉന്നത   സ്ഥാനീയനായ          വ്യക്തി        അത്തരത്തിൽ         പറഞ്ഞത്      സത്യത്തിൽ         റാണിക്ക്        ഊഹിക്കാൻ          കഴിയുന്നതിലും    അപ്പുറമായിരുന്നു…

 

” അതൊക്കെ         നമുക്ക്     പിന്നെ    ആലോചിക്കാം… ഇപ്പോൾ        മോടെ     സന്തോഷമാ         മുഖ്യം…..”

 

അസ്വസ്ഥയായ      റാണിയെ       മുഖ്യധാരയിൽ          തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ         മുതലാളി      പറഞ്ഞു…

 

തുടർന്നുണ്ടായത്       സമാനതകൾ         ഇല്ലാത്ത       ഒരു    പണ്ണൽ        ആയി… എല്ലാ         അർത്ഥത്തിലും          അടിയിളക്കി     മേയുകയായിരുന്നു…, റാണിയെ…

 

ശരിക്കും        റാണി     കിതച്ച്  പോയി…

 

“നാളെ… ഈ       ഔട്ട് ഹൗസിൽ    എത്തണം… ചില      തീരുമാനങ്ങൾ  എടുക്കാനുണ്ട്…”

തന്നെ         അതിരറ്റ്       സഹായിക്കുന്ന        മുതലാളിയെ    റാണിക്ക്          ധിക്കരിക്കാൻ       കഴിയില്ല…

 

രണ്ട്         മണിക്കൂറിന്റെ        ഇടവേളയിൽ…   രതി സുഖത്തിന്റെ    മറുകര         കാണിച്ച         രണ്ട്    രാജഭോഗം       സമ്മാനിച്ച     നിർവൃതിക്കിടയിലും         മുതലാളിയുടെ        വാക്കുകൾ      റാണിയെ          വിടാതെ       പിന്തുടർന്നു…

 

ഔട്ട്      ഹൗസ്     വിട്ട്   ഇറങ്ങിയപ്പോഴും         വീട്ടിൽ   എത്തിയപ്പോഴും      ഉറക്കത്തിലും… ആ        വാക്കുകൾ         കാതിൽ    മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു….

 

നടുവിരൽ            വെളുക്കുവോളം പൂർ പൊയ്കയിൽ   പൂഴ്ത്തി….   തരിപ്പോടെ        ചരിഞ്ഞ്       കിടക്കുന്ന          റാണി        ആ    ലഹരിയിൽ           ആണ്ട്      മയങ്ങുന്ന     ശീലം        അന്ന്        വഴി മാറി….

 

എങ്കിലും…. ജീവനെ       പതിവിലും    നേരത്തെ        സ്കൂളിൽ        പറഞ്ഞ് വിടാൻ          അന്ന്         ഒരിക്കലും     ഇല്ലാത്ത            തിടുക്കമായിരുന്നു…,   റാണിക്ക്…

 

പൂർണ്ണ         നഗ്നയായി     ഷവറിന്   കീഴെ         കുളിക്കുന്നതാ     റാണിയുടെ         ശീലം…

 

അന്നാദ്യമായി        സ്വന്തം   ശരീരത്തിൽ        റാണിക്ക്       അഭിമാനവും       കൊതിയും      തോന്നി..

 

തണുത്ത        ജലബിന്ദുക്കൾ    ആ   പൊൻ മേനിയിൽ          ഒലിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ,… മുലകളിലെ     നഖപ്പാടുകളിൽ       തട്ടി       സുഖകരമായ        നീറ്റൽ… പൂറ്റിലും…….. !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *