കാട്ടു കോഴി 10 [ഹിമ]

Posted by

 

” കണ്ടല്ലോ…. കൺ നിറയെ… ? ഇനി    എനിക്കൊന്ന്        കണ്ടാലോ…?”

ചിരിച്ച് കൊണ്ട്         മുതലാളി     അവകാശം        ഉന്നയിച്ചു…

 

മര്യാദ       പാലിക്കാൻ      റാണി   ബാധ്യസ്ഥയായിരുന്നു…

 

ചുരിദാർ        പാൻസിന്റെ    കുത്തഴിച്ച്         പാന്റീസ്        വേണ്ടുവോളം         താഴ്ത്തുമ്പോൾ…. റാണി        കണ്ണുകൾ          രണ്ടും      ഇറുക്കി         അടച്ചിരുന്നു…

 

പൂച്ച       പാല്       നുണയും    പോലെ…. !

(പെട്ടെന്ന്        ഇവിടെ     നിർത്താൻ   നിർബന്ധിതമായി… അടുത്ത   പാർട്ട്… നാളെ അല്ലെങ്കിൽ     മറ്റന്നാൾ… എന്ന     ഉറപ്പോടെ)

തുടരും

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *