കാട്ടു കോഴി 10 [ഹിമ]

Posted by

റാണി    ചിണുങ്ങി..

 

സൂത്രത്തിൽ… മുതലാളി        റാണിയുടെ           ഇടത്     കൈ     മുതലാളിയുടെ         ജവാനിൽ      പിടിപ്പിച്ചു…

 

മുഴുപ്പ്       കണ്ടാവും… റാണി     അറിയാതെ       വാ   പൊളിച്ച്       പോയി…

 

“വെറുതെ…. കൈ       അങ്ങനെ   വച്ചേക്കാനല്ല…… ദേ…. ഇങ്ങനെ….. ”

മയമില്ലാതെ          മുല      കുഴച്ച്   കാണിച്ച്          മുതലാളി         പുലമ്പി….

 

മുതലാളിയുടെ         ആഗ്രഹം      നിരസിക്കാൻ       വയ്യാതെ…. റാണി      “: കൊച്ചുമുതലാളി”  യെ    കൈകാര്യം    ചെയ്യാൻ       തുടങ്ങി..

 

സൗകര്യത്തിന്           മുതലാളി       മുന്നിലെ         മുണ്ട്        ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക്        മാറ്റിക്കൊടുത്തു

 

റാണിക്ക്       ചുണ്ടിൽ    ചിരി     വിരിഞ്ഞു..

 

“എന്താ… ചിരിക്കുന്നേ… ?”

 

” ഇതെന്താ… മാക്രിയെ       ഒളിച്ച്      വച്ചേക്കുന്നോ… ?”

 

‘ഹൂം… വയൽ     മാക്രി… കാണണോ…?”

 

റാണി       നാണത്തോടെ      തലയാട്ടി…

 

സൈഡ് ഓപ്പൺ        ജട്ടിയിൽ     നിന്ന്          മുതലാളി         കുട്ടനെ    എടുത്ത്… വെളിയിൽ       ഇട്ടു…

 

വടിച്ച്       മിനുക്കിയ        ഒരു       സുന്ദരക്കുട്ടപ്പൻ… !

 

അവൻ     റാണിയുടെ    കയ്യിൽ   കിടന്ന്        സെക്കന്റ്   വച്ച്       വളർന്നത്          റാണിക്ക്       കൗതുകമായി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *