ഗോൾ 8 [കബനീനാഥ്]

Posted by

സല്ലു , മുഖം കൈത്തലങ്ങളാൽ മറച്ച് ഒറ്റ ഏങ്ങലായിരുന്നു… ….

ആ നിമിഷം സുഹാന മരണമെന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി കൊതിച്ചു പോയി……

“” അതിലയാൾ ടെ കഥ കണ്ടെ………. “

താൻ കമ്പിക്കഥ വായിച്ചത് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… ….!!!

അല്ല… !

ഉമ്മ കമ്പിക്കഥ വായിച്ചത് മകൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു……

അപമാനത്തിന്റെ ചൂളയിൽ വീണ് അവൾ പൊള്ളിപ്പിടഞ്ഞു

ഇതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല……….!

കിടക്കയിൽ ശരീരം പതിഞ്ഞ് അവൾ മനസ്സും ശരീരവും തകർന്ന് വിലപിച്ചു… ….

“” നാഥാ… …. “”

“ ആ നിമിഷം ചാകാനോർത്തതാ ഞാൻ-… “

വിങ്ങിപ്പഴുത്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് സല്ലുവിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ വന്നു തറച്ചു…

അവനോട് അതല്ല സത്യമെന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ട്…

പക്ഷേ, അതിനി ഒരിക്കലും വിലപ്പോകില്ല…

തെറ്റു ചെയ്തു പോയ ഒരുമ്മയ്ക്ക് മകനെ ശാസിച്ചു തിരുത്താൻ എന്ത് അർഹത… ?

“”ന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ആകെ ഉള്ളത് ങ്ങളായിരുന്നു………. “

വീണ്ടും വാക്ശരവർഷം……..

അതേ……..!

അവന് വിശ്വസിക്കാൻ താനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ… ….

ആ താൻ കമ്പിക്കഥ വായിച്ച് രമിച്ച്… ….

ആ ഉമ്മയെ പിന്നെ മകൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും……?

“” ആ ദേഷ്യത്തിലാ ഞാൻ ………. “”

സല്ലു വിങ്ങിപ്പൊട്ടി… ….,

“”ങ്ങളോട് മിണ്ടാതെ ഒമാനീപ്പോയതും വിളിക്കാണ്ടിരുന്നതും…… “

ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അവൾ നടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു……

അവന്റെ ഒറ്റയടിക്കുള്ള മനം മാറ്റത്തിനു കാരണം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ….

നൈഫുമായി സല്ലു കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു..

“” ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറയാൻ പോണതും സത്യം തന്നാ……. “

സുഹാനയും കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു……

“ ങ്ങള് പറയുമ്പോലെ പന്തു കളിക്കാൻ തന്നാ ഞാൻ ഒലിപ്പുഴയ്ക്ക് പോയേ.. അല്ലാതെ…….”

അവൻ ഒന്നു നിർത്തി..

സുഹാന അറിയാതെ മിഴികളടച്ചു പോയി… .

“ങ്ങടാങ്ങള , ന്റമ്മോൻ, വിളിച്ചിട്ടാ ഞാനാ പെണ്ണിന്റെ പൊരേൽ പോയതും… “

സല്ലു നിലത്തേക്ക് മിഴികളെയ്തു……

കേൾക്കുന്നത് മകന്റെ അപഥസഞ്ചാരത്തിന്റെ കഥയാണ്……

പറയുന്നത് മകനും…

കാതുപൊത്താൻ പോലും അശക്തയായിരുന്നു സുഹാന…

“” നാട്ടുകാര് തച്ചത് നിന്നു കൊണ്ടു… പോരാത്തതിന് ഇങ്ങളും…””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *